Förtroendevalda i distriktet

Distriktets årsmöte utser distriktstyrelse som mellan årsmötena tar de stora besluten inom distriktsförbundet. Styrelsen kan också överlåta sin beslutanderätt i vissa frågor till utskott, sektion eller annat organ.

I Svenska Ridsportförbundets distriktsstadgar står bland annat att styrelsen ska verka för ridsportens utveckling och utbredning inom Sverige och företräda ridsporten, tillvarata förbundets intressen och följa utvecklingen inom ridsporten utomlands och även delta i det internationella samarbetet på ridsportens område.

Våra sektioner

Inom Västergötlands Ridsportförbund finns tre sektioner, med inriktning ungdom,  ridskola/utbildning samt  tävling 

I Ungdomssektionen, DUS, jobbar unga för unga. DUS arbetar för stimulera barn och ungdomar att ständigt vilja lära mer och därigenom utvecklas samt öka ungdomars delaktighet och inflytande.

Ridskola/Utbildningssektionen, RUS, har hand om utbildningsfrågor inom distriktets samtliga verksamhetsområden.

Tävlingssektionen, TS,  ansvarar för dstriktets  tävlingsverksamhet på lokal och regional nivå. Vi utbildar även tävlingsarrangörer och tävlingsfunktionärer och fastställer reglemente för samtliga serier och DM på distriktsnivå.

 Distriktsstyrelsen                    

 Roll i DS
 Namn med e-post Mobilnr  Hemmaförening
 Ordförande             Carina Dannevik  070-743 81 26  Lilla Edets RK
 Ledamot    
 Robert Bengtsson  070-266 66 56  Falbygdens HSF
 Ledamot  Lena Ranft  072-888 90 71    Borås FK
 Ledamot  Monica Ek-Remmerth   072-587 09 93  Tidaholmsb. HK
 Ledamot   Emelie Andersson  076-080 69 57  Trollhättans FRK
 Ledamot  Elisabeth Nohlås  070-538 60 04  Bollebygds RK
 Ledamot  Olivia Remmerth  076-320 40 41
 Grevagårdens RF
 Ledamot  Lena Tillgren  070-335 67 27  Essunga RF
 Ledamot  Kristoffer Sätterman  
 För. Trollhättans SR
 Ledamot DUS              Lina-Maria Pettersson   
 073-366 70 32      För. Stenkullens RS  
 Ers.  DUS      Gustav Sjölin  076-323 28 33
 Pyttelitens RK

 

 

 Distriktsungdomssektionen 

 Roll i DUS
 Namn med e-post Mobilnr Hemmaförening
 Ordförande                
 Lina-Maria Pettersson  
 073-366 70 32    
 För. Stenkullens RS 
 Vice ordförande      Felicia Svensson     076-931 32 18   Skaraortens RF  
 Kassör / sekr.  Ann-Sofie Johansson   
 070-637 32 58  Mariestads RK
 Ledamot  Maria Kinhult  073-043 85 17  
 Eds RS
 Ledamot  Tilda Stäveryd      Tidaholmsb. HK
 Ledamot  Sara Pousette     Tidaholmsb. HK
 Valberedningen  Kristoffer Sätterman  
 För. Trollhättans SR
 Valberedningen Felicia Hernandez    Norra Älvsborgs RK
 Valberedningen  Olivia Remmerth    Grevagårdens RF


 Ridskola - Utbildningssektion (RUS)

 Roll i RUS  Namn  Mobilnummer  Hemmaförening
 Ordförande  Elisabeth Nohlås          070-538 60 04      Bollebygds RK      
 Ledamot  Marina Bengtsson    Skaraortens RF
 Ledamot  Tobias Hellman    
 Ledamot   Ulrika Sjölin    Pyttelitens RK
 Ledamot från DS
   
 
 Ledamot från DUS         
 Felicia Svensson  
 
 Ledamot från TS  Lisbet Sandgren       073-423 26 60  Alingsås RS
 SISU Idrottsutb.   Lars Halma  010-476 41 43  
 Ersättare från DS        
 Ersättare från DS       

 


 Tävlingssektionen

 Roll i TS Namn Mobilnummer  Hemmaförening 
 Ordf.  & ponny hoppn.  Lisbet Sandgren  073-423 26 60  Alingsås RS
 Dressyr
 Marita Mattsson  070-32692 51    Vara HSK
 Hoppning häst  Frida Andersson    073-515 07 80
 Falbygdens HSF
 Para
 Mats Carlson
 Lidköpings RK
 Fälttävlan  Marie Carlerbäck
 Borås FK
 Distans  Gitz Johansson  070-321 26 86  Billingens DRK
 Körning  Anna-Lena Andersson   070-35 00 666    Töreboda HK
 Banbyggaransvarig  Lotta Wahlborg  070-357 68 01  
 Dressyrdomarfortb, (Adj)  Johanna Näshammar  070-240 49 99
 
 Ledamot från DUS  Oliva Remmerth  076-320 40 41  Grevagårdens RF
 Ersåttare från DUS  Ann-Sofie Johansson  070-637 32 58  
 Mariestads RK
 Ledamot från DS  
 
 Ersättare från DS
    

 

 Valberedningen 

 Sammankallande           
 Ing-Marie Norrman 

 
 Ledamot  Mikael Sjölin
 076-837 74 62   Pyttelitens RK 
 Ledamot  Marika Ottenhag
 072-518 77 39  Norra Älvsborgs RK
 Ledamot  Linn Kristiansson    Trollhättans FRK
 Ledamot  Ulrika Ahlberg Messina      Herrljunga RK

 

 Revisorer

Ordinarie förtroendevald   Annika Johansson                                  Herrljunga RK 
Ersättare, förtroendevald    
  Helena Börjesson      
Anlitad byrå

   

Senast uppdaterad: 2019-11-12

Sponsorer

Annons