Stadgar och dokument

www.ridsport.se hittar du en hel del utöver vad som anges här nedan. Det är bland annat krisplan, alkoholpolicy, checklistor mm. Bra dokument som vi rekommenderar föreningens ledare att ha kikat på.

Stadgar och arbetsordning

Stadgar för specialdistriktsförbundet, Distriktsstadgar

Arbetsordning

Policydokument

Resepolicy för VRsF

Blanketter

Ombudsfullmakt Distriktsårsmöte Ombudsfullmakt    
         
Anmälan om laguppställning   Doc  Docx Pdf
Anmälan till tävling (med blankett)   Doc   Pdf
Mall för anmälan av ryttarlån     Docx Pdf
 Hästägarförsäkran    Doc  Docx  Pdf
Beställningstalong extra rosetter och plaketter    Doc   Pdf
         

Registerkort domaruppdrag  

  Doc
   Pdf
         

Senast uppdaterad: 2020-02-03

Sponsorer

Annons