Distriktsårsmöten

Förbundet bildades genom en sammanslagning av två Ridfrämjande-distrikt samt två sportorganisationer och ett lantligt förbund.  Detta skedda 1994, så nu firar vi 25 år som ett enat förbund. Detta kommer att märkas vid årsstämman 2019, bland annat genom ett mycket fint lotteri, med en lott per anmäld förening.

Distriktsårsmöte 2020 hålls 29:e mars, inbjudan publiceras inom kort. 

Dagordning

Ombudsfullmakt

Vid årsmötet har vi en del uppvaktningar och här nedan finns bilder från uppvaktningar 2019

Förteckning uppvaktningar 2019

Gunilla Sörbom, Fritsla RF   Monica Jonasson, Nygårds RS
Gunilla Sörbom, uppskattad föreningsledare som erhöll SvRF:s förtjänstteckan i guld i samband med årsmötet 2019. Nomineringstext   Monica Jonasson, uppskattad föreningsledare som erhöll SvRF:s förtjänstteckan i guld i samband med årsmötet 2019 . Nomineringstext
     
SM NM VM mm
Uppvaktning av EM, VM och SM-tecken. 

Fr.v Kajsa Carlsson, Olivia Bergström, Sofie Heidenvall, Cajsa Bergh Andersson (mamma Carina på bilden) Tommy Ovring, Sandra Bark, Noah Nelin

  
DM-bild

DM 2018: Fr.v Emma Svanäng, Cajsa Bergh Andersson( mamma Carina på bild), Felicia Nohlåker, Ebba Lindahl, Johanna Ferlin, Emmy Nilsson. Nadja Losman, Sören Fasth, Anna-Lena Colliander 

Distanspristagare 2019

Distansens kilometerlista. Fr.v Sara Persson, Linda Johansson ( mamma Anna-Maria på bilden) Anneli Ohlén, Carina Modig, Johanna Wihlstrand, Pernilla Linder, Ingrid Gradén, Lina Willig


Verksamhetsberättelse 2018

VERKSAMHETSPLAN 2019

Årsredovisning 2018

Revisionsberättelse 2018

 

Årsmötesprotokoll 2018

Årsredovisning 2017  

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse DUS 2017

 

VERKSAMHETSPLAN 2017

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2017

DÅM Protokoll 2017 justerat

Verksamhetsberättelse 2016

Årsredovisning 2016

 

Här nedan tidigare års dokument.  

2016

DÅM 2016 protokoll

Verksamhetsberättelse 2015

Årsredovisning 2015

 

2015

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 TS

Årsredovisning 2014

Höstmötesprotokoll 2015

2014

Årsmötesprotokoll  2014

Verksamhetsberättelse 2013

Besöksgruppens rapport 2013

Årsredovisning 2013

Verksamhetsplan 2014

2013

Protokoll från höstmötet 2013, justerat

Årsmötesprotokoll 2013, justerat

2012

Distriktshöstmötesprofokoll 2012  inkl DS och TS förslag till motioner till förbundsstämman 2013 Försäkring,   Stadgar,   Medlemskrav   Grenledarträffar

Årsmötesprotokoll 2012

2011

Verksamhetsberättelse 2011   Verksamhetsberättelse TS 

Verksamhetsrapport besöksgruppen 2011

Distriktshöstmötesprotokoll 2011

Årsmötesprotokoll 2011

2010

Verksamhetsberättelse 2010 med bilagor
Förvaltningsberättelse   TS   Verksamhetsplan 2011      

Besöksgruppens verksamhetsrapport 2010

Höstmötesprotokoll 2010

Årsmötesprotokoll 2010

2009

Verksamhetsberättelse 2009

Besöksgruppens verksamhetsrapport 2009 (bilaga)

Höstmötesprotokoll 2009 

Årsmötesprotokoll 2009

2008

Verksamhetsberättelse  

Verksamhetsberättelse besoksgruppen 2008.pdf 

2007

Västergötlands Ridsportförbunds Verksamhetsberättelse 2007 (pdf 11,924 mb)

2006

Västergötlands Ridsportförbunds Verksamhetsberättelse 2006 (pdf  546 kb)

Verksamhetsberättelse för distriktets besöksgrupp 2006 (pdf  1,0 MB)

2005

Västergötlands Ridsportförbunds Verksamhetsberättelse 2005 (pdf 2,5 MB)

Verksamhetsberättelse för distriktets besöksgrupp 2005 (pdf)


Senast uppdaterad: 2020-02-03

Sponsorer

Annons