Basutbildning för ledare

Ett gott ledarskap bygger på gemensamma värderingar. Hur värderingar blir verklighet är kärnan i ridsportens basutbildning som riktar sig till ledare på alla nivåer. 

Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för flera av Svenska Ridsportförbundets ledarutbildningar. Läs mer om det längre ner på sidan.

Basutbildningen ger ridsportens ledare en gemensam och stadig grund att stå på och är ett sätt att inspirera fler att utvecklas som ledare. Utbildningen, som är unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler.

Johan Plate, idrottspedagog och idrottspsykologisk rådgivare, säger så här om Basutbildningen:

"Svenska Ridsportförbundet har tagit det kloka beslutet att skapa en Basutbildning, gemensam för alla grenar och alla typer av ledare. Smart!

Inom ramen för den här nya basutbildningen kan alla inom ridsporten komma samman, diskutera och påverka varann på ett sätt som är unikt inom idrotten. Smart!

Att på detta sätt skapa en gemensam grund för kommande utbildningar/fortbildningar skapar goda förutsättningar för alla ledare inom svensk ridsport att utvecklas på bästa sätt, oavsett intresse eller inriktning. Mycket smart!

Se till att du inte missar detta tillfälle. Visa att du är smart du också!"

Basutbildningen banner

Som ledare är du en viktig förebild och en guide som står för både trygghet, inspiration och kunskap. Du har ett ansvar att utveckla dem du leder på ett bra sätt. Oavsett vilken nivå du verkar på är ditt inflytande över sporten stort.

Ett gott ledarskap bygger på gemensamma värderingar. Hur värderingar blir verklighet är kärnan i ridsportens nya basutbildning som riktar sig till ledare på alla nivåer. 

- Det här är en jätteviktig utbildning som alla som håller på med hästar och ridsport borde gå, säger elitryttaren och A-tränaren och Jens Fredricson.

Basutbildningen ger ridsportens ledare en gemensam och stadig grund att stå på och är ett sätt att inspirera fler att utvecklas som ledare. Utbildningen, som är unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler.

Basutbildningen består av en uppstartsträff, självstudier via Basutbildningens inloggningssida, ca 10 timmar, och en avslutande utbildningsdag. 

Är du intresserad av att gå Basutbildningen - maila kansli@ridsportvasterbotten.se för intresseanmälan så mailas inbjudan till dig när nästa utbildning är inplanerad.

Västerbottens Ridsportförbund har som mål att erbjuda ett brett utbud av ledarutbildningar riktat till olika målgrupper inom flera ämnesområden. Ledarskapet handlar om helheten - att få både hästen och människan att utvecklas och må bra.

Basutbildningen obligatorisk

I maj 2016 tog förbundsstyrelsen beslut om att Basutbildningen ska vara obligatorisk för förbundskaptener och landslagsledare och utbildningstillfället ska vara gemensamt för landslagsledare från alla grenar.

Basutbildningen är också obligatorisk och ett behörighetskrav för att bli utbildare i grönt kort på distrikts- och föreningsnivå, ungdomsutbildning, ridledarutbildning och central och regional funktionärsutbildning. Dessutom är Basutbildningen för ridsportens ledare obligatorisk och ett behörighetskrav till utbildningarna Funktionsnedsättning och delaktighet steg III, samtliga regionala och centrala funktionärsutbildningar, Ridledarutbildningen, Svensk Ridlärare I samt till C-tränarutbildningen.

Under 2017 finns möjlighet att gå Basutbildningen i efterhand, från och med 2018 ska sökande ha gått Basutbildningen innan annan utbildning påbörjas. Kontakta ditt distrikt för information om var och när Basutbildingen arrangeras.

Här kan du läsa mer om Basutbildningen


Senast uppdaterad: 2017-10-17
Basutbildning

Utbildning

Läs mer

Sponsorer

Annons