Loa Axén
FOTO: Pernilla Hallin

Att vara utbildningsansvarig

Som utbildningsansvarig har DU en nyckelroll i din förening!
Utbildning av medlemmar är en förutsättning för klubbens framgång och fortsatta verksamhet.
Tillsammans med instruktörerna/ridskolechefen, ungdomssektionen, tävlingssektion med flera kan du bilda en "utbildningskommitté" som gemensamt arbetar med föreningens hela utbildningsverksamhet. Lycka till i din nyckelroll!

Utbildningsansvariges arbetsuppgifter kan vara

1. Vilken utbildning ?
Inventera behovet av utbildning i DIN ridklubb.

MER UTBILDNING ? GER KUNNIGA MEDLEMMAR ? GER ÖKAD KLUBBKÄNSLA.

2. Hur gör jag en planering?
Planera ridklubbens kurser/cirklar i god tid.
Ta hjälp även av
SISU idrottsutbildarna konsulenter (tfn 0910-89 265, 090-17 54 20)
och/eller Västerbottens Ridsportförbund (0910-72 68 80).

UTBILDNING KOSTAR PENGAR MEN GER MÅNGFALT IGEN.

3. Styrelsens ansvar.
Vid varje styrelsemöte ska det finnas en punkt på dagordning som heter "utbildning", där ska rapportera hur det går.

EN TERMIN PÅ RIDSKOLA SKA SÄTTA POSITIVA SPÅR FÖR LIVET.

4. Information till medlemmarna.
Informationen kan göras på många olika sätt.
Ex på hemsidan, anslagstavlan,  e-post.

5. Utbildningsbidrag
Kolla vilka bidrag som finns att söka?
Det finns många bidrag att söka: Idrottslyftet, kommunala
ledarutbildningsbidrag, lokalt

6. Registrering
För någon form av kartotek/register på deltagare som går kurs.
Detta kan göras enkelt genom dator, kartotekskort eller listor i en pärm.

7. Redovisning av kursverksamhet
Vid årets slut görs en sammanställning över den kursverksamhet som varit under året i ridklubben. Den redovisningen ska ligga till grund för nästa års kursverksamhet och kursbudget. Redovisningen ska alltid återfinnas i ridklubbens verksamhetsberättelse.

8. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna.
Håll kontakt med studieförbundet!
Vilka studiecirklar kan vara aktuella?
Egna studieplaner? Kulturarrangemang (kanske julshow)?
Planera gemensamt med ditt studieombud. En hel del träffar som redan sker kanske är lätta att göra som studiecirklar!?

9. Västerbottens Ridsportförbund
Har framförallt kurser/träffar för ledare och domare.
Information om aktuella kurser finns på hemsidan och skickas via
e-post till ridskoleansvariga/utbildningsansvariga..
Kansliet har öppet vardagar mellan 08,30 - 12,30.

10. Lektionsplanering
Hur ser lektionsplaneringen ut i din ridklubb?
Är utbildningen målinriktad? Gör tillsammans med ridinstruktörerna/ridskolechefen en utbildningsplan för lektionsverksamheten.

KUNSKAP ÄR BRA ATT HA OCH INTE SÅ TUNG ATT BÄRA!

För dig som utbildningsansvariga finns mer tips här  


Senast uppdaterad: 2011-08-31
Basutbildning

Utbildning

Läs mer

Sponsorer

Annons