Ungdoms aktiviteter

 Aktiv i en ungdomssektion

Sammanfattningsvis kan man säga att ungdomssektionen ska jobba för att alla unga ska känna sig välkomna i föreningen, trivas tillsammans och lära sig mer om hästar.

I CUS och DUS-Information till dig som blivit invald i en ungdomssektion.

§1 Mål
Ungdomssektionen ska ha som mål för sitt arbete att

  • Främja en god kontakt bland föreningens medlemmar under 26 år och därigenom skapa en demokratisk och vänskaplig anda
  • Aktivt främja utbildning som leder till ett bra hästkunnande
  • Tillvarata ungdomars möjlighet och vilja delta i föreningsverksamhet och demokratiska beslut
  • Verka för en stark VI-känsla och ett bra samarbete med föreningens styrelse, andra sektioner/kommittéer, personal och alla verksamhetsinriktingar/åldersgrupper
  • Skapa en god kontakt med distriktets ungdomssektion (DUS) och verka för ett aktivt och bra samarbete mellan ungdomssektionerna i distriktet

Med utgångspunkt från de här fem målen kan ungdomssektionen sedan utforma och genomföra alla möjliga aktiviteter. Samla ungdomarna i föreningen till ett möte och fundera tillsammans på vad ni vill göra i er förening!


Senast uppdaterad: 2014-09-01

Sponsorer

Annons