Demokratiprojektet på Stora Nolia

Projekt Demokrati

Västerbottens Ridsportförbund startar ett tvåårigt projekt med Distriktets Ungdomssektion och klubbarnas US. Projektet stöds av Ungdomsstyrelsen med 350 000:-

Västerbottens Ridsportförbund vill ta reda på hur ungdomarna upplever demokratin i Ridklubbarna och hur vi kan utveckla den och hitta en metod för att stärka deras inflytande och påverkansmöjligheter?

- att utifrån ungdomarnas syn på demokrati och inflytande i Ungdomssektionerna hitta en metod, som kan öka deras upplevda möjligheter att påverka och få inflytande över verksamheten.

- att genom utbildning och aktivt deltagande i DUS och US utveckla ungdomarnas engagemang för att själva delta i demokratiska beslut och att ta ansvar.

DUS anordnar workshops för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan ett antal utvalda Ridklubbar i Västerbotten. Ungdomarna utbyter erfarenheter och arbetar fram ett sätt att öka ungdomars delaktighet och demokrati inom DUS och US i några representativa kommuners Ridklubbar. Målet med workshops är att hitta metod och former för samverkan och utveckling.

Arbetet dokumenteras och sammanställs i ett metodhäfte. Kursledare och moderator för workshops rekryteras utifrån meriter i samarbete med SISU och denne ska tillsammans med projektledaren dokumentera resultatet av workshops. Minst 5 workshops med 10 deltagare genomförs år 1. Under år 2 ska vi utbilda nyckelpersoner i Västerbottens 25 ridklubbar för att föra kunskap och förändring vidare. Resultaten av år 1 ska ligga till grund för utbildningen.

Målet är att förändra Ridklubbarnas och VRiF s organisation så att ungdomarnas initiativ och kreativitet tas till vara, demokrati och inflytande ökar, DUS och US status höjs och det är meningsfullt att ta ett förtroendeuppdrag inom organisationen.

 

 

 simona på urf 027

Projektledare Petra Johansson

Margaret S. Zingmark

Ledamot VRiF

 


Publicerad av: maggie zingmark  |  Senast uppdaterad: 2014-12-05

Sponsorer

Annons