• Inspirationshelg3
 • Inspirationshelg2
 • Inspirationshelg7
 • Inspirationshelg1
 • Inspirationshelg8
 • Inspirationshelg6
 • Inspirationshelg10
 • Inspirationshelg9
 • Inspirationshelg5
 • Inspirationshelg4

Inspirationshelg 2014

Inspirations helg i Skellefteå 15-16 november 2014

Det blev en lyckad helg med relativt god representation från länet. Sju olika klubbar var närvarande med olika många ungdomar i olika åldrar. Under helgen varvades lek och skoj med mer seriösa diskussioner och föreläsningar vilket verkar har varit ett vinnande koncept.
Under lördag kväll fick vi besök från SISU. Hon pratade med oss om vad en förening är och hur den fungerar. Gemensamt intresse, medlemmars delaktighet och engagemang betonades. Allt beskrevs på ett visuellt bra sätt och informationen hölls på en bra nivå för god förståelse av alla. Föreningens uppbyggnad med styrelse, budget, verksamhetsplan, årsmöte och medlemmar togs upp och deras roller beskrevs. Som aktiv medlem är det viktigt attt man bidrar och jobbar för att främja klubben.

Hur man utvecklar sin ungdomsverksamhet på klubbarana var en av diskussions ämnena som togs upp under helgen. Gruppen delades upp i tre mindre grupper med ungdomar från olika klubbar för att få så bra idé utbyte som möjligt. Det första vi pratade om vad det bästa med deras US var och långa listor skrevs. Att hitta på roliga saker tillsammans leder till så mycket. Bland annat ger det möjligheten för ungdomarna att verka som en bro mellan de vuxna och barnen och de ger möjlighet att vara med och bestämma och påverka på klubben. Man stärker samhörighet och gemenskap på klubben genom att man träffar andra barn och ungdomar från olika ridgrupper. Ungdomsverksamheten ger en chans för de äldre ungdomarna att vara förebilder och alla blir uppmuntrade till att engagera sig och ta ansvar. Ett problem som togs upp var hur viktigt det är med stöttande föräldrar. Många föräldrar förstår inte vilken hjälp en klubb kan behöva och detta kan bero på okunskap. Det är dock viktigt att det inte finns något tvång varken från stora styrelsen till ungdomsstyrelsen eller från ungdomsstyrelsen till de övriga ungdomarna/barnen, engagemang skapas genom att känna sig behöv och delaktig.

Därefter diskuterade vi hur USen på de olika klubbarna använder sig av sin plats i föreningsstyrelsen. Här ser det lite olika ut på klubbarna. Alla vet om att US har en plats i föreningsstyrelsen men man vågar oftast in säga så mycket. Vissa känner sig för unga och de upplever att föreningsstyrelsen pratar över huvudet och eftersom man då inte förstår något så kan man heller inte tillföra något. En kommentar som kom upp var att man skulle kunna gå två från US så man kanske känner sig lite tryggare i situationen. En annan kommentar från en av klubbarna var att de brukar ha med en vuxen från stora styrelsen på US möten som kan berätta vad som sägs och även vidarebefordra om US har någon synpunkt.
När det skulle pratas om vilka aktiviteter som var dem bästa blev det stort engagemang hos alla. Se idé listan:

 • Julshow/ Luciashow
 • Halloweenkväll/Spökkväll
 • Fångarna i stallet
 • Burträskbingo
 • Rävsvans
 • Lördagsmys/fredagsmys
 • Övernattningar
 • Påsk aktiviteter
 • Julpyntning/ julpyssel
 • Luciashow
 • Ryktrally
 • Pulkåkning/grilla
 • Tacokväll
 • Äggsafari
 • Pizzakväll
 • Blåbärshoppning/Lingondressyr
 • Hästens dag
 • Ridskolans dag
 • Käpphästhoppning
 • Spakväll
 • Poänghoppning på ridlektionerna
 • Hööks resa
 • Ridläger
 • Stafetter/Lekar
 • Hästprylloppis
 • Ponnyridning

Sista frågan handlade om hur man lockar ungdomar till sina aktiviteter. Det klassiska att sätta upp lappar i stallet och vissa klubbar satt även upp på samhället. På lapparna tyckte dem att de va bra att man skriver kort vad man ska göra och hur det kommer gå till så barnen(eller föräldrarna) inte känner sig osäkra. Många använder sig av sociala medier, ex Facebook där man kan skapa event och bjuda in barn och ungdomar. Har man stallvärdinnor på sin klubb kan det vara smidigt att dem peppar ungdomarna att komma. Man kan även be ridlärarna att dem ska peppa ungdomarna.

Hur vi ska utveckla ungdomsverksamheten i distriktet diskuterade vi därefter tillsammans i hela gruppen där en i DUS antecknade och såg till att alla fick sin röst hörd. Vi diskuterade hur de vill att DUS ska bedriva sin verksamhet och den första frågan berörde vad vi ska lägga fokus på. De tyckte att vi skulle lägga fokus på att hålla igång kontakten mellan klubbarna genom att försöka träffa varandra och genom att uppmuntra till mer sammarbete. De ville även att vi ska ha mer hästkunskap bland annat genom att anordna kurser och clinics. Andra aktiviteter som de ville att vi skulle satsa på var utflykter till andra klubbar, grupp utflykter på tävlingar, ridläger, kurser om till exempel hästlära och säkerhet. De skulle även tycka att det var roligt om vi ordnade att man kunde följas på clinics eller kanske anordna resor till någon horseshow, annan större tävling eller till någon stor ridanläggning. För att informationen om våra aktiviteter ska komma ut så tyckte ungdomarna att vi ska ha en kontakt person på varje klubb som i sin tur får föra informationen vidare.

Vi bestämde även att Facebook var ett bra hjälpmedel för kommunikation och därför skapades dels en gilla sida, DUS Västerbotten, för alla intresserade i vår verksamhet samt en grupp för de olika USen på klubbarna för lättare kommunikation. Till sist pratade vi lite om hur vi ska kunna locka fler på vårat årsmöte och kom fram till att vi ska anordna det ihop med någon aktivitet, som till exempel klubb besök eller annan helg aktivitet.
Ungdomarna fick innan hemfärd skriva en enskild och anonym utvärdering där de skulle besvara fyra frågor. Se sammanställning nedan.

Vad har varit bäst med helgen?
Kunskap, gemenskap, nya kompisar och många nya idéer var återkommande hos dem flesta ungdomarna. Föreläsningen med SISU om föreningslära uppskattades och de tyckte att den hölls på en lagom nivå både tidsmässigt men även språk- och förståelsemässigt. Överlag så tyckte dem att allt vi gick igenom förklarades på ett bra sätt och dem tyckte även att det var bra att vi kombinerade ”plugget” med att ha roligt också.  

Vad tar du med dig?

Ny kunskap och nya förslag och idéer så vi kan utveckla vår klubb och vårt US var det många som skrev och även att man kan ta hjälp av varandra från olika klubbar för att utvecklas. Även på denna fråga var föreningsläran en omtyckt del och även alla nya gemenskaper något som de kommer att ta med sig. 

Finns det något du saknat?

Vad ungdomarna saknade mest var fler ungdomar från fler olika klubbar och i olika åldrar. De saknade även kontakten med hästarna och vissa hade inte haft något emot en till föreläsning. Några ungdomar tyckte även att informationen inför helgen var lite bristande.

Något vi kunde gjort annorlunda?

De dem tyckte vi skulle gjort annorlunda var att vi skulle ha kunnat fara och hälsat på på någon av de närliggande klubbarna eller kanske helt och hållet haft hela träffen på en klubb istället för på en folkhögskola. De hade velat ha en längre övernattning men lite tydligare info om mattider och det var även någon som hade önskat sovmorgon. Det var även ett par stycken som hade velat att vi skulle ha pratat mer om hur man ska kunna få stora styrelsen på klubbarna att lyssna på vad vi ungdomar har att säga.
Det var väldigt roligt att läsa alla positiva kommentarer på utvärderingarna. Sedan att det var så många som tryckte på att de skulle ta med sig det de har lärt till sina egna klubbar och US för att fortsätta utveckla verksamheten, vilket var syftet med helgen, gör att det känns som en väldigt lyckad helg. De nya kontakterna och gemenskaperna mellan de olika klubbarna hoppas vi att vi kan bygga vidare på i fortsättningen och att sammarbetet mellan klubbarna kommer att främjas. De saker som ungdomarna saknat och vad de tyckte vi kunde gjort annorlunda tar vi såklart med oss i planeringen till nästa event och hoppas att den kan bli ännu bättre. Vi ska bli bättre på att komma ut med informationen i tid om eventet så vi kan få ännu fler ungdomar att vilja vara med och vi ska även vara tydligare med informationen inför helgen så ingen osäkerhet kring detta uppstår. I planeringen för kommande event så ska vi ta med oss ungdomarnas önskan om mer häst och besök på klubbar samt även i framtiden kanske planera in en längre övernattning. Något som känns svårt att greppa är att prata mer om hur man ska få stora styrelsen på klubbarna att lyssna på ungdomarna då det kan skilja sig stort från fall till fall, men detta är något vi jobbar vidare på.
Den blandade gruppen ungdomar har stort utbyte av varandra och vi är väldigt nöjda med vår egen insats. Nu känner vi oss laddade och engagerade att fortsätta vårt arbete för distriktets ungdomar.

Med vänliga hälsningar
DUS Västerbotten


Senast uppdaterad: 2014-12-05

Sponsorer

Annons