Hoppdomar/överdomarutbildningen mars 2010
FOTO: Annica Bolme

Funktionärer

Funktionärer hittar du numera i TDB.

Här hittar du domare, överdomare, stildomare och banbyggare och du kan söka på såväl gren, kategori som distrikt.

Bestämmelser för domare inom hoppsporten inkl stildomare

Bestämmelser för dressyrdomare   
Bestämmelser och ansökan för dressyrdomaraspiranter

Det finns inga nya bestämmelser när det gäller banbyggare och kördomare.


Senast uppdaterad: 2013-05-02

Sponsorer

Annons