Grenledarnas Riksserie i dressyr

Anmälan på tdb - arrangör Västerbottens Ridsportförbund - klubbtävling

Regler a tt skriva ut

Regler för
Grenledarnas Riksserie i Dressyr
År/tidsperiod
2018/ 1 juli 2018 – 15 april 2019
Gren
Dressyr
Öppet för
För samtliga ekipage som har gällande svensk tävlingslicens och är svensk medborgare eller sedan minst ett år stadigvarande bosatt i Sverige.
Allmänna bestämmelser
Riksserien är en serie för ekipage tävlande på ridhäst.
Kostnad för att delta i serien, 300 kr, betalas in till det distrikt din klubb tillhör. Anmälan till cupen ska göras i TDB till ”Grenledarnas Riksserie – Distrikt X”. Anmälan ska vara inskickad och betald innan resultaten får användas som kval.
Riksserien är öppen för ekipage som ej erhållit 62,00 % eller mer i Msv B-klass inom de senaste 24 månader innan anmälningsavgiften betalats in för deltagande i cupen.
Anmälningstiden för deltagande i 2018 års cup öppnar 1 juli 2018 och stängs 30 mars 2019.
Kvalificering
Kvalperioden pågår mellan 1 juli 2018 till 15 april 2019.
Under kvalperioden rider ekipagen obegränsat antal Msv C-klasser 2018 på regional alternativt nationell nivå. För att vara kvalad till finalen ska ekipaget ha genomfört minst 3 starter. Vid fler starter räknas de tre resultat som har högst procent. Resultaten registreras i TDB i samband med tävlingens resultatrapportering i Equipe. De 3 bästa resultaten i procent skickas in till respektive distrikts kansli senast 20 april 2019.
Kval kan göras i klasser med både 1, 2 eller 3 domare.
Startordning kvalomgångar
Ingen särskild startordning för kvalekipagen utan följer ordinarie lottning då kvalen sker i ordinarie tävlingsklass.
Antal hästar per ryttare i första kvalen
Ryttare får kvala med obegränsat antal hästar förutsatt att ryttaren betalt anmälningsavgift för samtliga hästar som de deltar med.
I finalen får ryttarens endast representera sitt distrikt med 1 häst.
Final -
Antal starter
Final rids på en regional tävling arrangerad av Strömsholm under Strömsholmsdagarna i juni 2019.
De 2 ekipage med den högsta medelprocenten representerar distriktet i finalen.
Om en uttagen ryttare inte kan eller vill åka på finalen åligger det ryttaren att snarast meddela detta till distriktet så att distriktet kan
kontakta nästa ekipage på tur enligt resultaten i distriktet. När ekipaget blivit uttagen till finalen ansvarar ryttaren för att själv anmäla sig till tävlingen på Strömsholm. Inga resultat tas med från kvalomgångarna. Segrare blir den som får högst procent i finalklassen.
Domare final
Finalen ska dömas av två domare med lägst S:t Georges behörighet.
Final
Plats och tidpunkt
Finalen rids i Msv C:2
Finalarrangören Strömsholm anger tidsprogram för klassen i sin proposition.
Antal hästar per ryttare i finalen
I finalen får ryttare endast starta med 1 häst
Ersättare till final
Fram tills definitiva startlistor läggs ut kan distrikten anmäla en ersättare.
Startordning final
Startordningen lottas enligt TR.
Godkänd av Dressyrkommittén
2018-03-19
Godkänd av tävlingssektion
2018-04-20
Datum för publicering
Frågor till
Annica Lund 0220-456 26 annica.lund@ridsport.se
Tvist om regler
Nationell samordnare dressyr har tolkningsföreträde

 


Senast uppdaterad: 2018-08-08

Sponsorer

Annons