Värdegrund

Västerbottens Ridsportförbund jobbar enligt Idrottens värdegrund.

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta.
Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde.
Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet.
Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar.
Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor.
Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral.
Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.


Senast uppdaterad: 2014-06-18

Sponsorer

Annons