Idrottslyftet

Ta chansen att utveckla er förening

Har din förening kloka idéer om hur verksamheten skulle kunna utvecklas? Idrottslyftet kan hjälpa till att göra idéerna till verklighet! Ansökan är öppen.

Idrottslyftet är regeringens extra satsning på Barn- och ungdomsidrott och syftar till att så många som möjligt ska idrotta så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. Läs mer om mångmiljonsatsningen här.

Svenska Ridsportförbundet administrerar föreningsstödet inom Idrottslyftet som öronmärkts för ridsportens föreningar. Tag chansen att utveckla er förening! Fundera över verksamheten och vad just ni skulle behöva lyfta.

Från och med 2017 fokuserar satsningen på att utveckla befintlig verksamhet i linje med idrottens långsiktiga strategier, snarare än enskilda projekt.
Inom ridsporten har vi valt att fokusera på fyra utvecklingsområden (nedan).

RIDSPORTENS UTVECKLINGSOMRÅDEN

 • Ideellt engagemang – satsningar som utvecklar det ideella engagemanget i föreningen
 • Ryttarutbildning – Ryttarutveckling nivå 1, hästkunskap eller föreläsningsserier
 • Framtidens verksamhet – Nya verksamhetsformer, målgrupper eller fler ridsportgrenar
 • Utbildning – Delta på utbildningar arrangerade av distrikten eller förbundet centralt

Här kan du läsa mer (pdf) om de olika områdena och få inspiration om hur andra har arbetet.

IDROTTSLYFTETS SYFTE

Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. 

IDROTTSLYFTETS MÅL
Att samtliga Specialidrottsförbund utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 – 25 år.

Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott.

Här hittar ni anvisningarna för barn- och ungdomsidrott 

Den nya Idrottslyftspersioden inleddes 2017 och sträcker sig till 2019. 
Förutom föreningsstödet finns det även ett Idrottslyft som Distriktsidrottsförbunden och SISU Idrottsutbildarna tillhandahåller, kontakta gärna dem för mer information om deras möjligheter

RIKTLINJER

 • Föreningen ska vara medlem i Ridsportförbundet

 • För att ta del av Idrottslyftet ska föreningen ha sökt och beviljats lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd). Har ni inte sökt LOK-stöd? Kontakta handläggarna för föreningsstödet och diskutera hur ni kan gå vidare med er ansökan

 • Idrottslyftet ger stöd till att utveckla föreningen, stöd till enskilda och kortsiktiga projekt beviljas ej

 • Utvecklingsinsatserna ska främst vara riktade till barn och ungdomar till och med 25 år
 • Varje förening kan beviljas max två projekt exklusive utbildningarna ULK, ULK:s fördjupningskurser, Ridledarkursen, Basutbildningen, FU steg I – III samt utbildning av unga funktionärer. 

ANSÖKAN

Ansökan sker via IdrottOnline. 

 • Ansökan öppnar den 7 januari
 • Ansökan för fria satsningar stänger 30 september
 • Ansökan för utbildning stänger 31 oktober.

 

 

Handläggningstiden är ca fyra till sex veckor.
OBS! Under sommaren är handläggningstiden längre än sex veckor pga semestertider.

Ansökningsguide steg för steg - så gör du (pdf)

HAR DU FRÅGOR OM IDROTTSLYFTET?

Har ni frågor om Idrottslyftet är ni välkomna att kontakta ansvarig handläggare för hjälp och stöttning. Ni kan också kontakta ert distrikt eller ert lokala SISU-kontor för hjälp och stöttning i ansökaningsarbetet. Här hittar ni en sammanställning av de vanligaste frågorna och tillhörande svar.

Komma igång

Kontaktperson på Svenska Ridsportförbundet:
Elin Österberg, elin.osterberg@ridsport.se

Har ni tekniska problem med applikationen ska ni kontakta Riksidrottsförbundets support för IdrottOnline: http://idrottonline.se/Support/Kontaktaoss-Foreningar/

 


Senast uppdaterad: 2012-08-31

Sponsorer

Annons