Parasport (FD handikappade)

Verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning (Parasport)

Inom Svenska Ridsportförbundets medlemsklubbar finns en stor verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning. Ca 4 000 ryttare med funktionshinder får genom ridsporten möjlighet att utöva sin hobby.

Majoriteten har ett kognitivt funktionshinder och ofta ett eller fler tilläggshandikapp. Ridsport ger även ca 1 500 rörelsehindrade, drygt 100 hörselskadade och lika många blinda och synskadade ryttare möjlighet till en aktiv fritid

Vill du börjar rida på ridskola?

Det är inte funktionsnedsättningen i sig som avgör om man är funktionshindrad. Det är först när möjligheten att utföra en aktivitet begränsas av funktionsnedsättningen som den blir ett hinder.

Med rätt stöd kan en människa med funktionsnedsättning rentav vara mindre funktionshindrad som ryttare än i sin vardag. Det handlar om tillgänglighet, information och möjligheten till rätt stöd och hjälp i den miljö man vistas i.

Som ryttare med funktionsnedsättning finns det många möjligheter! Många ridskolor har speciella grupper för ryttare med funktionshinder. Där ges möjlighet att få prova sig fram bland de olika hjälpmedel som finns för att underlätta ridningen. Grupperna anpassas även efter ryttarnas funktionsnedsättning, så att varje ryttare har möjlighet att utveckla sin ridning efter sina egna förutsättningar.

Information om klubbar med verksamhet för funktionsnedsatta hittar du klubbarnas hemsida.

Här finns tips på olika sätt att söka bidrag på


Senast uppdaterad: 2018-05-31

Sponsorer

Annons