Information till föreningarna

Till föreningen

Det är mycket att hålla reda på för de som sitter i klubbstyrelsen. Därför har vi samlat viktig information till er.

AVGIFTER 

Svenska Ridsportförbundet centralt fakturerar föreningen 78 kr per medlem (enligt beslut på Förbundsstämman 2013), baserat på rapporterat medlemsantal per den sista december året innan. Samtidigt faktureras 45 kr per medlem för den gemensamma olycksfallsförsäkringen.

Västerbottens Ridsportförbund fakturerar 30 kr/medlem från 2018 eller 1500 kr/förening (minst för 50 medlemmar), baserat på det inrapporterade medlemsantalet per den sista december året innan.

Nyheter vid  bildandet av förening:

* Ansökan om organisationsnummer via skatteverket måste ske före inskickning av ansökan till SVRF.


Senast uppdaterad: 2017-09-28

Sponsorer

Annons