Vad är Västerbottens RF?

Distriktsförbund inom Svenska Ridsportförbundet.

Västerbottens Ridsportförbundet bildades 1992 och är ett av totalt nitton ridsportdistrikt som ingår i Svenska Ridsportförbundet.

Distriktet är, liksom förbundet och klubbarna, uppbyggt kring sektionerna Ungdom, Utbildning och Tävling. Sektionerna arbetar med att utveckla och förbättra verksamheten på respektive område. Distriktet svarar för den regionala samordningen och utvecklingen. Vi har direktkontakt med klubbarna och är en länk mellan klubbar och förbund

Vi har 22 klubbar i 12 kommuner. Medlemsantalet hos våra klubbar är ca 4 500 varav 3 000 är lektionsryttare som rider en gång i veckan. Detta innebär att 135.000 ridtimmar görs på våra ridskolor.

Minst lika mycket tid tillbringas på ridskolan med avsutten verksamhet. Vi har ca 900 medlemsägda hästar som nyttjas sammanlagt ca 190.000 ridtimmar och då tillkommer det minst 300.000 timmar som ägnas åt avsutten verksamhet. Totalt minst 760.000 verksamhetstimmar/år.  

Vi har ca 150 handikappade ryttare och kuskar som rider/kör en gång i veckan.

Konsulent Eva Lindström jobbar 25 % med administration på kansliet och med alla förekommande frågor.

Bildresultat för eva lindström skellefteå

Vad är SvRF,  här är en länk om ni vill läsa mer.


Senast uppdaterad: 2019-04-18

Sponsorer

Annons