Smittläge 20200603

2020-03-12

Information Corona smittan

Detta kom fram på det informationsmöte för distriktets anställda idag (onsdag)
Kansliet har som vanligt öppet tisdag + torsdag 9.00 - 14.00 på 070-249 5388
och svarar på e-post varje vardag på förmiddagar.

      

Senaste nytt 2020060603

 Nu är det klart att det blir lättare att hålla tävling från 14 juni, se brevet nedan
Reserestriktionerna gäller fortfarande, dvs egna distriktet samt(och) de ekipage som har max 150 km till tävlingsplatsen från tdb adressen. Undantag är de som lever på sin hästverksamhet + landslagen, de får resa runt i Sverige
Ingen cafeteria eller prisutdelning ska förekomma
Finns det frågor så tveka inte, ställ dessa, antingen till mig eller ordförande Therese Kreisel
eller till kansliet på Strömsholm

 

-Läs mer här tryck på texten

Senaste nytt 20200529
Tävlingarna är från och med 14 juni även öppna för seniorer
Se info 28 april
Restriktionerna är de samma som innan, max 50 personer på anläggning samtidigt
man får åka inom det egna distriktet samt 15 mil enkel väg från adressen som står i TDB
SvRF återkommer om detta med elit/proffs och definition på detta

mer info finns på Svenska Ridsportförbundets hemsida
https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/03/smittinfo-foljmyndigheternasuppmaningar

Senaste nytt 20200526
Med anledning att tävlingarna återupptas 1 juni för ungdomar

Alla propositioner ska innehålla denna text

Överst i punkt 10 i propositionen:
Öppen för ryttare födda 2002 eller senare.
Upptagningsområde: Ryttarens folkbokföringsadress ska vara inom distriktet där tävlingen hålls, samt för ryttare med folkbokföringsadress högst 15 mil från tävlingsplatsen oavsett distrikt, räknat fågelvägen från folkbokföringsadressen till tävlingsplatsen.
 
Högst 50 personer får vistas på tävlingsplatsen samtidigt.

  

Senaste nytt 20200430

ändring
Detta gäller
Vid tävling för unga får max 50 personer uppehålla sig på området samtidigt
dvs. tävlande, funktionärer, publik
Detta innebär att att maxantalet tävlande måste minskas

se länk https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/04/tavlingarforungafranochmed1juni

 

Senaste nytt 20200428

SvRF hemsida aktuell information
https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/03/smittinfo-foljmyndigheternasuppmaningar

Tips till ridskolor
Kom i håg att rengöra tyglarna plus stiglädren mellan varje ryttare

Ridläger
En riskbedömning måste göras! Denna ska publiceras på hemsidan.
Tänk på:
Risker finns vid matservering (måste vara bordservering inte buffé eller självservering)
Dag eller övernattning - finns det tillräckligt med avstånd i sovsalarna?
Vara så mycket som möjligt ute
se länk  https://www.ridsport.se/forening/foreningochcovid19/ridlager/

RF enkät - jätteviktigt
Din klubb har väl fyllt i enkäten från Riksidrottsförbundet. Vilken bidrag vi får kommer att byggas på enkätsvaren. De klubbar som har svarat är Skellefteå RK, Umeå RF, Vindelns RK
Enkäten är uppbyggd på fyra huvuddelar där ni inom respektive område ska uppskatta hur coronarestriktionerna påverkat och kommer att påverka er förening under perioden 12 mars till 30 juni (observera att svaren gäller för föreningen som helhet):

  1. Evenemang och tävlingar – uppskattning av ekonomiska konsekvenser kopplade till evenemang, tävlingar, turneringar, cuper, lov-/lägerverksamhet eller liknande.
  2. Träningsverksamhet – uppskattning av ekonomiska konsekvenser kopplade till föreningens träningsverksamhet (behandlar endast uteblivna intäkter)
  3. Föreningens ekonomi – en helhetsbedömning av konsekvenserna för föreningens ekonomi på årsbasis.
  4. Aktuella åtgärder – en beskrivning av vilka åtgärder/vilket stöd föreningen är i behov av för att klara den dagliga driften.

 

Tävling
Tävlingsstoppet för personer födda 2001 eller tidigare gäller tillsvidare.
SvRF tror att folkhälsomyndigheten kommer att behålla detta över sommaren

Tävling får förekomma för personer födda 2002 eller senare, se nedan
se länk https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/04/tavlingarforungafranochmed1juni
här kommer en sammanfattning
Allmänt: 50 personer gäller fortfarande plus funktionärer. Tänk på avstånden mm
Man kan dela upp detta och har två eller flera klasser men det får inte vara mer än femtio personer samlade på tävlingsplatsen samtidigt.
Oftast innebär detta 1 ryttare + en hästskötare/chaufför
Det är arrangörer som har ansvar för detta följs.
För funktionärer gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer - personer med underliggande sjukdomar eller + 70 år. Tänk på att hålla avstånd även i t ex domarkuren.
Endast friska personer är välkomna.
Propparna godkänns som tidigare.
Proppen ska inne hålla deltagarna ska vara födda 2002 eller senare
Upptagningsområde finns 3 varianter
1) Distriktet   2) 10 mils omkrets, tdb adressen gäller    3)bägge
Ingen cafeteria
Ingen prisutdelning - förslag priserna hämtas vid ett bord utanför sekretariatet
Ingen uppstallning eller camping
Tävlingen kan ställas in med kort varsel om smittläget blir ändras
En riskbedömning ska antingen finnas på hemsidan eller följa med ryttarmeddelandet

Klubbtävling för denna åldersgrupp får/ska förekomma

Hoppning
max 24 deltagare/klass
minst en timma mellan klasserna
tidsprogram i proppen
Dressyr
max 40 deltagare/dag
fasta starttider - förslag 4 deltagare/timme
en bana
protokoll lämnas digitalt, via e-post eller SMS
Sportkörning
max 15 deltagare, dvs. 1 kusk + 1 groom + 1 chaufför/dag
WE
max 20 deltagare/moment
långt mellan klasserna
protokoll lämnas digitalt, via e-post eller SMS

 

Senaste nnyy 20 april 2020

Länk till SvRF information
https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/03/smittinfo-foljmyndigheternasuppmaningar

Stödet från regeringen på 500 miljoner kronor
Visst har din förening svarat på enkäten från Riksidrottsförbundet?
Den ligger till grund för stödet  på 500 miljoner från regeringen så det är viktigt att alla föreningen svarar.
Se utskick i fredags. Kontakta kansliet om du inte har fått den.
Här är en länk till frågor och svar angående enkäten
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromforeningsenkatenmedanledningavcoronakrisen.
Angående stödet: Ansökan kommer att ske på IdrottOnline mellan 1 - 15 maj
Utbetalningarna kommer att starta i mitten av juni

Kommundialog
Svenska Ridsportförbundet kommer med en skrivelse till Kommunförbundet och där dom ber att kommunerna tar hänsyn när de lägger budget till vår verksamhet där hästarna måste skötas om dagligen och den positiva inverkan ridsporten har  i samhället.
Mer information kommer till föreningen nästa vecka

Tävlingar
SvRF styrelse har möte den 23 april där tävlingsverksamheten kommer att diskuteras.
Mer information kommer nästa vecka

Länkar
Korttidsarbete (fd korttidspermittering) sök på Tillväxtverket
Sänkta arbetsgivaravgift sök på Skatteverket
Hyreskostnad tas med hyresvärden

1 Påminner om Svenska Ridsportförbundet:s "coronagrupp" som finns för föreningarna för råd och att vara bollplank. Ni kan också kontakta vårt kansli.
Gruppen består av Mia Thun, Lena Annergård, Annika Ersgård, Anna Reilly, Kicki Ronnerberg, Lotta Amnestål

2 Påminner att Västerbottens Ridsportförbunds ordförande Therese Kreisel har bjudit in alla föreningarnas ordförande till ett digitalt möte idag måndag kl 17.15

Hälsningar
Eva Lindström, konsulent

 

Senaste nytt 3 april 2020

Jag har just avslutat ett möte (fredag) med anställda på Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundets hemsida uppdateras ständigt

Gå in där om du undrar över något, finns både information för ridskola, tävling, träning
Här är länken
https://www.ridsport.se/Aktuellt/Egnanyheter/2020/03/smittinfo-foljmyndigheternasuppmaningar

Ridskolor/Träning ska förekomma men man måste göra en riskanalys
Tips till ridskolor: Häng ut sadel och träns så slipper folk trängas i sadelkammaren
Pay & ride/jump/drive är träning och får förekomma för medlemmarna

Värna om medlemmen
Informera om läget - var tydlig
Vi är bäst tillsammans

Aktivera kommundialogen
Beskriv utmaningarna i verksamheten i nuläget
Påminn att ridskolan är en viktig resurs
Diskutera konstruktiva lösningar, vad som är möjligt

Tävlingarna är som vi meddelade inställda tom 31 maj. Detta kan förlängas.
Tävlingarna ställs in på måndag i TDB, det har inte hunnits med tidigare.
Anmälningsavgiften går tillbaka från arrangören.
Övriga avgifterna till bank och TDB (detta är inte SvRF) pågår diskussioner hur/om det kan lösas.
När det gäller kval, allsvenskor mm kommer vidare information så snart det är klart

SvRF har bildat en "coronagrupp" med Maria  Thun, Lena Annergård, Annika Ersgård, Anna Reilly, Kicki Ronnerberg Bäckman. Som föreningarna kan få stöd och hjälp vid behov

Distriktets ordförande Therese Kreisel är med på ett informationsmöte måndagskväll den 6 april

Vi har skyldighet som övriga Sverige att hjälpa till att minska smittspridningen

Med vänlig hälsning
Eva Lindström, konsulent

Västerbottens Ridsportförbund
vasterbotten@ridsport.se
tisdag, torsdag 9-14 070-249 5388

Sponsorer

Annons