Besöksgruppen

Ansvariga för besöken är
Lena Nordlund 070-540 9050. Epost bjuvern@telia.com

Ny skyltmärkning diskuterades på konferens på Strömsholm

Besöksgrupper på besök på Strömsholm

2014-11-21

Ett nytt system för besöksverksamhet och kvalitetsmärkning för landets ridskolor infördes 2014. Två nya skyltar har tagits fram, liksom två checklistor som stöd för föreningarnas kvalitetsarbete. Nu har besöksgrupperna haft konferens på Strömsholm och jämfört erfarenheter.

Svenska Ridsportförbundet har sedan lång tid säkrat kvalitén på medlemsföreningarnas ridskolor genom distriktens besöksverksamhet. Såväl hästhållning som anläggning och verksamheten synas i sömmarna.
Varje ridsportdistrikt har sin besöksgrupp som besöker ridskolorna och hjälper till att säkra kvalitén.
15-16 november hölls besökskonferens förlagd på Strömsholm.
Besöksgruppernas främsta uppgift är att vara rådgivande.

Besöksgruppernas uppdrag är också att bedöma om anläggningen är säkert utformad för häst och människa. Detta gäller vid

  • nyanslutning och förprövning
  • regelbundna besök för rådgivning och kontakt
  • uppföljningsbesök av kvalitetsmärkta föreningar
  • rådgivande stöd för föreningens kontakter med beslutsfattare

 -  Vi tittar på säkerheten för människan och hästen. Ridskolan ska vara en plats där man lär sig hur det ska se ut i en stallmiljö, säger Anna Reilly, ansvarig för besöksverksamheten och rådgivare för ridskolorna centralt.

-  Vi har besökt några ridskolor i närheten av Strömsholm och provat det besöksprotokoll som kom i drift from 1 januari i år.

Det nya besöksprotokollet har tillkommit då det behövdes utveckling och förnyelse.  Det är viktigt att dokument är levande och följer med i de förändringar som sker i omvärlden.

- Protokollet finns nu även i digital form och kommer på sikt att förenkla jobbet samt ge oss ytterligare verktyg över tid, menar Anna Reilly

-  Så att vi på ett enklare sätt kan se statistik och eventuella trender.


 

     Kvalitetsmärkning av ridskolorna ger möjlighet för ökat marknadsvärde, synlighet och också en styrka i dialogen med exempelvis kommuner och sponsorer. Den erfarenhet och kunskap som besöksverksamheten ger används som underlag för fortsatt utvecklingsarbete. Verksamheten, som främst sker via distriktens besöksgrupper, har under åren lett fram till en god standard på stall och hästhållning.
- Att träffas och få erfarenhetsutbyte är viktigt, avslutar Anna Reilly.

Här finns besöksprotokollet

Mer information om kvalitetsskyltar

 Som ett led i Svenska Ridsportförbundet fokus på ridskolans framtidsfrågor har två olika checklistor tagits fram, som stöd för föreningarnas utvecklingsarbete:


Hästhållning med kvalitet - checklistan för egentillsyn för ridskolor kan föreningen använda för att förbereda sig inför kvalitetsmärkning.


Idrottsanläggning för Ridsport – checklistan är till för att underlätta arbetet och ge en vägledning inför möte med exempelvis kommunen.

Se också:

Hästanläggningar – en guide

Under våren 2015 så har vi besökt:

Kågedalens RF
Skellefteå RK
Norsjö RK
Malå RK
Lappmarksryttarna
Åsele RK
Umeå RF
Södra Umeå RF
Stöcke PF


Publicerad av: maggie  |  Senast uppdaterad: 2018-05-29

Sponsorer

Annons