Styrelsen

Organisation

Styrelsen är ansvarig för att verksamheten bedrivs enligt gällande stadgar och att Värmlands Ridsportförbunds lång- och kortsiktiga verksamhet bedrivs i enlighet med fattade årsmötesbeslut.

Den leder och samordnar kommittéernas och kansliets arbete, enligt stadgade regler, och de direktiv som fastställts av årsmötet. Den fördelar inom sig kommittéer och arbetsgrupper stadgeenliga funktioner, uppdrag och arbetsuppgifter i enlighet med verksamhetens krav.

Styrelsen planerar cirka nio möten under året.


Distriktsstyrelsen:

Lena Wiigh, distriktsordförande
073-440 42 17

Maria Dahl, vice ordförande
0590-401 70,  070-307 41 61

Lena Austrin, ledamot kassör
054-85 11 66, 070-590 69 63

Cecilia Branhammar, ledamot o. Utbildningskommitténs ordf.
070-251 90 15

Lena Helminen, ledamot, Säkerhet och arbetsmiljöinformatör
054-56 66 94, 073-681 19 63

Jeanette Knöös, ledamot, Säkerhet och arbetsmiljöinformatör
070-630 22 39

Johanna Nilsson, ledamot,
072-722 02 27

Geir Hansen, suppleant,
073-988 01 01

Sara-Lena Aspetorp, suppleant

Mia Stockesjö, suppleant
070-320 84 50

Erika Jonsson, DUS ledamot

Kajsa Olsson, DUS suppleant

 

Valberedning

John Weslien - sammankallande

Gunilla Hägg

Erica Davidsson

Meta Andersson

Ulrika Jacobs

 

 

 


Senast uppdaterad: 2019-03-25

Annons