Ridsporten 100 år!

2012 fyller Svenska Ridsportförbundet 100 år. Ett sekel fyllt av hästkraft, stolt historia och spännande förvandlingsnummer från militär sport till folkrörelse och idrott på lika villkor. Under jubileumsåret firar vi hundra år genom att titta tillbaka på vår fascinerande historia men också genom att blicka framåt och visa att svensk ridsport är en pigg hundraåring att räkna med i framtiden.

Under 2012 firar vi att det var hundra år sedan den svenska ridsportens första organisation bildades – Svenska Ridsportens Centralförbund (SRC).

Förbundet var till en början bara en kommitté som skulle se över hur ridsportens tävlingar skulle inkluderas i de Olympiska spelens program 1912 i Stockholm. Till ordförande valdes Carl Bonde (bild finns i jubileumsgalleriet), som själv kom att ta hem OS-guldet i prisridningen (dressyren).

I en av sina första paragrafer talade SRC om att man såg det som sin uppgift att verka för ridsportens ”höjande och utveckling”, att man skulle ”stödja och främja ridsporten i dess olika former samt genom utarbetande och fastställande av regler för tävlingar samt att åstadkomma samordning av arbetet inom ridsporten”.

I Svenska Ridsportförbundets jubileumsgalleri kan du läsa mer om ridsportens historia, du kan skicka in en egen historia eller tända en stjärna för någon inom ridsporten. Klicka här för att komma vidare!


Senast uppdaterad: 2012-08-30

Annons