Nytt datum för årsmöte 2020!

2020-04-14

Årsmöte med Värmlands Ridsportförbund tisdagen den 26 maj.

Kallelse till Årsmöte för  Värmlands Ridsportförbund

Tisdagen den 26 maj 2020

Kl: 17.00

Mötet kommer ske i första hand digititalt i Teams. Beroende på gällande rekommendetioner vid tillfället kan det finnas möjlighet att delta på Idrottens Hus i Karlstad.

Anmälan senast den 19 maj, ange namn förening och mejladress till de anmälda. Länk till Teamsmötet, instruktioner och alla handlingar inför årsmötet skickas till de mejladresser ni anger i anmälan.

OBS! Kom ihåg att skicka in ombudsullmakt innan årsmötet för att ha rösträtt på mötet!

Ombudsfullmakt

Anmäl och ombudsfullmakt skickas in senast den 19 maj till:
varmland@ridsport.se

VÄLKOMNA!

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelser 2019

Valberedningens förslag

 

Ordförande:  Lena Wiigh    omval 1år

 

Styrelseledamöter:

Lena Austrin                        omval 2år

Jeanette Knöös                   omval 2år

Johanna Nilsson                  omval 2år

 

Maria Dahl                           1 år kvar

Lena Helminen                    1 år kvar

Cecilia Andersson                1 år kvar

 

Suppleanter:

Geir Hansen                          omval 1år

Sara-Lena Aspetorp              omval 1år

Erika Davidsson                   nyval 1 år

 

Revisorer:

Anders Naeslund                    omval 1år

Margareta Larsson Fagergren  omval 1 år

Revisor suppleant:

Marielle Schullström                omval 1år

 

Tävlingssektionen

 

Ordförande: 

Magnus Nyman                       omval 1 år    

 

Ledamöter:

Helene Sörqvist                        omval 2år

Barbro Olsson                           omval 2år

Christine Hveem                       omval 2år

Linnea Op de Weegh Thvetus   omval 2år

 

Lena Hassellund                        1 år kvar

Ingela Axelsson                         1 år kvar

Ann-Sofie Björkman                  1 år kvar

Enar Jonasson                          1 år kvar

Annons