Årsavgift

Årsavgiften till Värmlands Ridsportförbund är 2019 en grundavgift på 1700 kr för en förening och 20 kr/medlem.

Årsavgiften antogs på årsmötet 2014.

På årsmötet 2019 fastslogs det att medlemsavgiften 2021 kommer höjas till 21kr/medlem, grundavgiften på 1700kr per förening kvarstår.


Senast uppdaterad: 2019-03-19

Annons