Kommittén för funktionsnedsatta ryttare och kuskar

 
Vår målsättning är att öka tillgängligheten för ryttare med funktionsnedsättning ute på klubbarna och att ha återkommande FU 1 (Funktionsnedsatt och delaktighet, en ledarutbildning steg 1). Vi vill även försöka ha någon träff per år för ansvariga på kubbarna för den här verksamheten.Vi vill också nå ut till personliga assistenter, ledsagare, personal på gruppboende och rehabpersonal.
Under 2005 tog vi fram en folder om ridning förpersoner med funktionsnedsättning i Värmland och en uppdatering gjordes 2010.  Där finns en sammanställning över de klubbar med ridning för personer med funktionsnedsättning och tillgängligheten på klubbarna.

Foldern finns att ladda ner från den här sidan.

Om du har några frågor eller funderingar kontakta

Rosie Johansson                  varmland@ridsport.se
Lisa Tryggvesson                  liselotte.eriksson-tryggvesson@karlstad.se
Marianne Karlsson                kusebo@swipnet.se


Senast uppdaterad: 2019-09-03

Annons