Ungdomsforum

 

      Ungdomsforum är ett forum där ungdomssektionerna i Värmland får en möjlighet att utvecklas tillsammans som grupp och även träffa
ungdomssektioner från andra klubbar för inspiration och erfarenhetsutbyte. 
Föreningskunskap och mötesteknik är andra områden som ryms inom Ungdomsforum.

 

  

 

 


Senast uppdaterad: 2010-09-15

Annons