Om DUS


Enligt Svenska Ridsportförbundets stadgar skall det inom distriktet finnas en särskild ungdomssektion.

 

DUS skall ha som mål att:

-         främja en god kontakt mellan föreningarnas ungdomssektioner i distriktet och därigenom skapa en demokratisk och kamratlig anda.

-         främja utbildning som leder till ett bra hästkunnande.

-         stödja arbetet i klubbarnas ungdomssektioner samt ha en rådgivande funktion.

-         vara en kontaktlänk mellan den centrala ungdomssektionen (CUS) och klubbarnas ungdomssektioner (US).

-         verka över ett brett fält genom att ha intresse av och representation i övriga sektioner i distriktet.

 

DUS skall verka för:

-         att en aktiv och utvecklande verksamhet bedrivs där alla ungdomssektioners hästintresse tillgodoses.

-         att styrelsearbetet i klubbarnas ungdomssektioner fungerar tillfredsställande.

-         ett bra samarbete mellan Distriktstyrelse och övriga sektioner. DUS skall vara representerad i övriga sektioner och ev kommittéer i distriktet.

-         att medverka i och stimulera till utbildning så att ungdomars kunskaper förbättras om hästar, föreningen och Ridsportförbundet.

 

Inom DUS jobbar vi i olika arbetsgrupper som planerar för olika projekt som är till för barn och ungdomar. Kika gärna på presentationerna av våra olika projekt så får ni veta mer om vårat arbete!

 

Har du idéer, funderingar eller förslag? Eller bara nyfiken på vårat arbete?

Hör gärna av dig till någon av oss inom DUS, vi behöver fler friska krafter.

Meningen är att medlemmarna ute på klubbarna ska bli engagerade så vi kan planera saker tillsammans. Det är för er skull vi finns! 

 

Varje förening är genom sin ungdomssektion medlem i distriktsungdomssektionen.

En gång om året har vi årsmöte där DUS-styrelsen väljs. Vid årsmötet har varje förening genom sin ungdomssektion en röst. Röstberättigad är medlem i föreningens ungdomssektion under 26 år.


Senast uppdaterad: 2010-01-27

Annons