Hööks Pony Trophy

2020-01-22

Ponnycup i hoppning i klasserna LC och LC +.

Serieanordnare
Värmlands Ridsportförbund

År/tidsperiod
2020

Gren
Ponnyhoppning

Öppen för
Ponnyryttare enligt TR, med licens för förening med säte i Värmland.
Ryttare och ponny ska ha svensk licens. Ekipage får inte ha startat Lätt A eller högre under de senaste 24 månaderna räknat från kvalperiodens början, inte heller under kvalperioden och/eller mellan kvalperioden och final. Rytttaren får delta med flera ponnyer i kvalen men endast göra en start i finalen.

Anmälan
Anmälan och betalning av anmälningsavgiften, 100 kr, görs till Värmlands Ridsportförbund e-post varmland@ridsport.se och swish 123 258 01 99. I anmälan anges namn på ryttare och ponny samt vilken klubb ekipaget tävlar för. Kom ihåg att även märka swishbetalningen med ryttare och ponny. Först efter att anmälan och betalning är registrerad kan ekipaget börja samla poäng.

Anmälan kan göras from nu och tom kvalperiodens slut. O.B.S Kvalperioden startar 2020-04-01 och avslutas 2020-08-16.

Poängberäkning
Ekipagen samlar poäng vid placering i Lätt C eller Lätt C+ 5 cm på lokala/1* och regionala/2* tävlingar i hela Sverige under perioden 1 april - 16 augusti. Poäng delas endast ut vid de 6 första starterna som ekipaget gör i Lätt C / Lätt C+ 5 cm efter betald anmälan.
1) 5 poäng
2) 4 poäng
3) 3 poäng
4-6) 1 poäng
Felfritt) 1 poäng

Vid hoppning i två faser ska båda faserna vara felfria för att vara poänggivande. Vid hoppning i klasser med bedömning A eller A: Clear Round, även i avdelning B, delas endast poäng ut för felfri grundhoppning. Aktuell ställning publiceras löpande.

Kval till final
Till final går de 20 bästa ekipagen. Högst en ponnny/ryttare i finalen, oavsett kategori.
Ryttare får välja vilken ponny som ska startas i finalen, om ryttaren har kvalat in flera ponnyer.
Om flera ryttare har samma antal poäng som den 20:e skiljs de åt på antal förstaplatser, antal andraplatser osv. Är de fortfarande likaplacerade efter detta går alla dessa till final.

Final
Finalen rids på Hammarö ryttarförening 2020-09-13.
Finalen rids i Lätt C+, med Winning Round 25%.
Startordningen: ekipage med högsta kvalpoäng startar sist, näst högsta poäng näst sist osv. Vid lika poäng avgör antal förstaplatser i kvalen, därefter antal andraplatser osv.
Är även dessa lika sker inbördes lottning.

Priser i finalen
Förstapris i varje kategori är Tech stirrup Venice från Hööks (valfri storlek och färg), segertäcke och rosett. Rosetter och hederspriser från Hööks till övriga placerade i finalen.

Anmälan till final
Anmälan till final görs via Värmlands Ridsportförbund. Är du kvalificerad till final men inte har möjlighet att starta, meddela detta så snart som möjligt till kansliet så vi kan erbjuda plats till nästa i turordningen.

Frågor till serieanordnaren
Grenledningen i hoppning/Tävlingssektionen, Värmlands Ridsportförbund äger tolkningsrätt på bestämmelserna.

Annons