FOTO: Mikael Sjöberg

Grönt kort

  

Alla som tävlar, från lokal nivå och uppåt ska ha tagit Grönt kort. Det gäller oavsett om du är häst eller ponnyryttare, kusk eller voltigör, och oavsett i vilken gren du tävlar.

Nytt för 2011 är att alla upp till och med 18 år ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs. Barn som är 12 år och yngre ska delta tillsammans med en förälder/ målsman eller annan myndig person som tar det gröna kortet, och sedan följer med vid tävlingar. Målsman/annan vuxen som idag inte har Grönt kort skall delta i kursen och ta Grönt Kort samt ansvarar därför för barnet och dess handlingar under tävling. Från och med 13 års ålder måste ryttaren gå kursen själv. Alla som är 18 år och äldre, som inte har Grönt kort idag men vill börja tävla, bör gå samma kurs.

Grönt kort_framsida

Vad krävs för att få gå en Grönt kort kurs?

För att deltaga i en Grönt kort kurs måste du ha vissa förkunskaper.  Ryttaren ska med en god sits på ett säkert sätt, balanserat och följsamt rida hästen i samtliga gångarter (inkluderat sadling, tränsning, visitering).

 

Exempel på prestation som motsvarar det kravet är:
• Genomfört och godkänt Märke 3
• Fullföljt en start i någon av grenarnas lägsta tävlingsklass på klubbtävling
• Ridit en bana med fyra hinder, bestående av rättuppstående, stigsprång och oxer. Banan ska hoppas i galopp, dock får ryttaren bryta av och fatta ny galopp om så behövs.
• Fullföljt ett Ryttartest eller Dressyrryttartest på klubbtävling
• Eller motsvarande exempel som ovan i någon av ridsportens grenar

Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, det är ryttarens ridkunskap som skall intygas.
Ridkunskapen intygas av lägst Ridlärare Level 1 eller C-tränare.

Det är också viktigt att du som deltagare har förkunskaper kring häst och hästhantering. Den baskunskap som finns samlad på www.ridsport.se/hästkunskap är en bra grund.

Registrering av nya och ”gamla” Grönt kort

De som går den nya Grönt kort kursen kommer under kursens gång att registrera sig i TDB. Den Grönt Kort ansvarige i föreningen rapporterar efter genomförd kurs och slutlig avstämning uppgifter till distriktet på vilka personer som klarat det Gröna kortet. Distriktet registrerar därefter en ”Grönt kort markering” i TDB.

 

Alla som sedan tidagre har ett Grönt kort kommer på sikt att bli registrerade i TDB, under en övergångsperiod kommer kortet att fungera som vanligt.

 


Senast uppdaterad: 2018-03-22

Annons