Basutbildningen

Ett gott ledarskap bygger på gemensamma värderingar. Hur värderingar blir verklighet är kärnan i ridsportens nya basutbildning som riktar sig till ledare på alla nivåer.

Basutbildningen ger ridsportens ledare en gemensam och stadig grund att stå på och är ett sätt att inspirera fler att utvecklas som ledare. Utbildningen, som är unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler. Läs mer om basutbildningen via länken: http://www3.ridsport.se/Utbildning/Nyheter/2015/03/Basutbildning/

Från och med 2017 blev basutbildningen obligatorisk och ett behörighetskrav för att bli utbildare i Grönt kort, Ungdomsutbildning, Ridledarutbildning och central och regional funktionärsutbildning.

Dessutom blir Basutbildningen för ridsportens ledare obligatorisk och ett behörighetskrav till utbildningarna Funktionsnedsättning och delaktighet steg III, samtliga regionala och centrala funktionärsutbildningar, Ridledarutbildningen, Svensk Ridlärare I samt till C-tränarutbildningen.

Basutbildningen kan du gå från året du fyller 18 år.

Vill din klubb arrangera Basutbildningen hemma på klubben? Då kommer en av våra utbildare till er. Ni behöver vara minst 10 personer. Ni står för lokal, bok, material, fika och lunch. 

Kursledare kostar för en dag 3500kr. Ni kan söka 500kr per deltagare från Idrottslyftet. Finns också möjlighet att använda er resurs hos SISU Idrottsutbildarna för kursledare och material.

Kontakta kansliet med datumförslag!


Senast uppdaterad: 2019-04-04

Annons