Vision och mål

sommarbete

 

Vision

Sverige skall vara en ledande ridsportnation avseende kvalitet på breddverksamhet, sportsliga framgångar, hästar och hästhållning samt avel för ridsportens behov. Vår verksamhet ska kännetecknas av stort engagemang, hög kompetens, skickligt ledarskap, ansvarstagande och god etik.

 

Övergripande mål

- Att barn, ungdomar och vuxna i föreningar erbjuds en meningsfull och utvecklande fritid. Den enskilda föreningsmedlemmen ska har möjlighet att visras i en ridklubbsverksamhet med kvalité.

- Att all verksamhet drivs i en rök- och drogfri miljö.

- Att utveckla, besöka, stödja och utbilda föreningarnas styrelser, för att de ska ha en möjlighet till att bedriva demokratisk föreningsverksamhet samt arbeta för god etik och moral utifrån Stockolms Läns Ridsportförbunds värdegrunder.

- Att ridsporten är öppen för alla oavsett sociall bakgrund, kultur och/eller kön.

- Att föra en god hästhållning genom ökad kunskap om hästen samt att all verksamhet skall genomsyras av säkerhet.

- Att öka kunskapen om ridsport, hos våra intressenter, genom påverkan, opinion och information.


Senast uppdaterad: 2014-10-08

Sponsorer

Annons