Kommunikation

Intressenter StRf

Syftet med distriktets marknadsstrategi är att tydliggöra Stockholms Läns Ridsportförbunds kommunikation till våra intressenter som vi har identifierat samt möjliggöra en strukturerad approach till vårt fortsätta arbete med kommunikation för distriktets styrelse, kansli, sektioner samt kommittéer.

I kommunikationsgruppen arbetar Ann Kjellser, Katarina Nordlund samt Anneli Grimborg. Kontakta oss gärna med frågor, tips och synpunkter.

Kommunikationsgruppens uppdrag är att:

- Ansvara för distriktets kommunikationsstrategi

- Sammansättning, koordinering och uppföljning av distriktets kommunikationsplan

- Ansvara för distriktets pressreleaser, länk till vårt pressrum

- Äga hemsida, Facebook och dess layout.


Senast uppdaterad: 2018-10-30

Sponsorer

Annons