FOTO: Stockholms Läns Ridsportförbund

Valberedningen söker ett vinnande team för 2020

2019-12-20

Information från Stockholms Läns Ridsportförbunds valberedning inför årsmötet 2020 i enlighet med stadgarna. 

Välkomna att lämna era nomineringar till ett vinnande team! 

Nu är det cirka tre månader kvar till årsmötet för Stockholms Läns Ridsportförbund, och bifogat finns en sammanställning över vilka val som ska göras, vilka ledamöter som står till förfogande föromval samt vilka som avböjer omval.

Valberedningen mottar tacksamt nomineringar, både till vakanser men även till andra poster, då det alltid är av intresse att se om vi kan bidra till att skapa ännu bättre sammansättning av distriktsstyrelse och sektioner. Skicka namn, klubbtillhörighet, kontaktinformation, vilken post personen föreslås till samt motivering senast den 1 februari, gärna tidigare. I början av mars kommer det slutgiltiga förslaget från valberedningen att skickas ut. Årsmötet 2020 hålls den 24 mars.

Valberedningen söker representanter för stora och små föreningar och ridskolor med olika driftsformer, yngre och äldre, professionella hästmänniskor och hobbyutövare med andra bakgrunder, och med en geografisk spridning. De vill gärna rekrytera fler män!

  • Distriktsstyrelsen behöver rekrytera minst en ny ledamot som kompletterar ett rutinerat gäng. Kommunpåverkan, integration och mångfald är bl.a. områden som behöver förstärkas.
  • Utbildningssektionen har i nuläget en bra representation men behöver komplettera med två nya ledamöter med ett allmänt eller särskilt intresse för utbildningsfrågor. Kompetenser som försvinner vid årsmötet är bl.a. WE-inriktning och senior ridlärare/ridledarutbildare. Utbildningssektionen efterlyser också mer kunskap om paraverksamhet.
  • Tävlingssektionen behöver också kompletteras med två nya ledamöter, gärna någon med ridskoleinriktning och gärna någon ungdom som vill vara med och arbeta framåtriktat med distriktets tävlingsverksamhet.
  • Efter många år behöver även en ny lekmannarevisor väljas, förutom den auktoriserade som anlitas av distriktet.

Läs gärna Valberdningens brev som finns bifoagade i länkarna:

Följebrev från Valberedningen

Status inför 2020 från Valberedningen

Sponsorer

Annons