Regler för anmälan till utbildningar

Anmäl er till  utbildningar via vår hemsida - klicka på "Anmäl till utbildning".
  
Att tänka på vid anmälan:
Anmälan till utbildningar är bindande. 
Vid sjukdom kan utbildningsavgiften betalas åter mot läkarintyg.
 
Om anmälan görs av föreningens utbildningsansvarige är förenigen betalningsskyldig för anmäld deltagare.
 
Till Ungdomsledarutbildning är det föreningen som anmäler och faktureras.
 
I inbjudan framgår vad som ingår i utbildningsavgiften. 
Utbildningsavgiften faktureras deltagarna och skickas per post.
 
Deltagare från föreningar anslutna till Stockholms Läns Ridsportförbund har förtur till våra utbildningar, övriga deltagare betalar en ej subventionerad utbildningsavgift.

Bekräftelse av anmälan till utbildning skickas mailas till deltagaren på angiven e-postadress i samband med anmälan. Mer information om utbildningen mailas deltagaren ca en vecka före utbilningsstart.


Senast uppdaterad: 2015-05-12
Utbildningsbild 2 ht-2015

Aktuella utbildningar

Anmäl till utbildning här!

Basutbildning nya box 232x261

Basutbildning

Läs mer

Sponsorer

Annons