Ridledarkurs 2021

Drömmer du om att arbeta med människor och hästar? Att utbilda sig till ridledare är en väg till att kunna arbeta på en ridskola för att då leda elever i både teori- och enstaka ridlektioner. Att gå ridledarkursen är en bra grund för att senare söka vidare till Ridinstruktörsutbildningen. Ridledarkursen är distriktsarrangerad och förlagd över 1 + 2 veckor (sammanlagt 19 kursdagar) och är en förberedande ridlärarkurs. 
Ridledarkursen är en ledarkurs som arrangeras av distrikten varje sommar, i vårt fall Stockholms Läns Ridsportförbund. Kursplanen är fastställd av Svenska Ridsportförbundet och är lika för alla distrikt.  Tonvikten på undervisningen ligger på instruktörstjänst/-kunskap dvs. lektioner och lektionsföring, grundläggande pedagogik och lektionsplanering. Eleverna får betyg i följande fem ämnen:
* dressyr 
* instruktörstjänst 
* häst och stallvård 
* hoppning 
* instruktörskunskap med ridlära

Kursen ska ge en insikt i ridläraryrket och efter genomgången kurs ska eleven under handledning kunna leda grundläggande lektioner i ridning och i teoretiska ämnen i anslutning till ridning och hästkunskap.

För att vara behörig att genomgå Ridledarkursen ska eleven:
- under året uppnå minst 18 års ålder
- genomgått Ungdomsledarkurs 
- avlagt ett godkänt ridprov

Tonvikten på kursen ligger inte på det egna ridkunnandet. Det är därför viktigt att elevens färdigheter i dressyr och hoppning är goda. Att hästen/hästarna väl klarar av dressyrens och hoppningens mål och är i god kondition vid kursstarten är också viktigt. Kursen leds av Svenska Ridsportförbundet godkända ridledarutbildare. 

Tid och plats: 

Del 1 - den 1 - 5 april 2021. Plats: Ridskolan Strömsholm

Del 2 - den 11 - 24 juni 2021. Plats: Ridskolan Strömsholm

Sista anmälningsdag är den 15 februari 2021

Ridprov: de som ansökt utbildningen kommer få info om hur ridprovet kommer genomföras.

Kurskostnad: 20 600 kr/deltagare
I kurskostnaden ingår,
Del 1: ridning på lånad skolhäst samt visst kursmaterial. För deltagare med logi tillkommer en kostnad av 2000 kr. 
Del 2: logi, kost, uppstallning för en egen medtagen häst samt visst kursmaterial. 

OBS! Ansökningsblanketten (i länk här nedan, blankett för 2021 kommer snart)) skall även fyllas i och med nämnda bilagor skickas per post till Stockholms Läns Ridsportförbund, Ankdammsgatan 7, 171 43 Solna eller via e-post till stockholm@ridsport.se                      

Kursledare: Lena Annergård

Sponsorer

Annons