Deltagare vid Ridledarkursen 2018
FOTO: Stockholms Läns Ridsportförbund

Ridledarkursen 2020

Ridledarkursen är uppdelad i två delar.

            Datum   Plats
 Del 1   15-19 april Ridskolan Strömsholm
Del 2  13-26 juni     Ridskolan Strömshom  

 

Kursledare Lena Annergård 

Här kan du läsa om vad Ridledarkursen är för utbildning.

Du hittar anmälningssidan för Ridledarkursen under fliken Aktuella utbildningar i menyn till höger på hemsidans startsida. Observera att blanketten nedan även behöver fyllas i och skickas in, antingen via mail eller vanlig post.

Blankett för Ansökan till Ridledarkursen 2020 skall fyllas i och skickas tillsammans med bilagor via mejl eller vanlig post till Stockholms Läns Ridsportförbund senast den 25 februari 2020. Sökande ska avlägga Ridprov den 8 mars 2020 hos Solna Ridskola (hoppning ingår i provet).

Bilagor som skall åtfölja ansökningsblanketten är: 

- Egenhändig kortfattad beskrivning om dig själv

- Protokollsutdrag från ridklubben där styrelsen tillstyrker ansökan

- Senaste skolbetyg

- Intyg från instruktör som styrker den sökandes ridkunskap

 

Kostnad för Ridledarkursen  2020 är 18600 kr.

För deltagare med logi på del 1 tillkommer en kostnad på 2000 kr.

Föreningen kan söka Idrottslyftsmedel från Svenska Ridsportförbundet för deltagare på Ridledarkursen med 8 000 kr.

Här nedan finner du en länk till en informationsfolder:

Informationsfolder Ridledarkursen 2020


Senast uppdaterad: 2020-03-12

Sponsorer

Annons