FOTO: Stockholms Läns Ridsportförbund

Har ni hört talas om Basutbildningen för ridsportens ledare som lanserats inom Svenska Ridsportförbundet?

Basutbildningen vänder sig till nuvarande och blivande ledare inom ridsporten, till exempel tränare, ridlärare, lagledare, funktionärer och förtroendevalda.

Stockholms Läns Ridsportförbund genomförde under lördagen utbildningen med distriktsstyrelsen, sektioner och kansli under ledning av Johan Plate, en av utvecklarna av utbildningen och till vardags föreläsare i prestationspsykologi och rådgivare i idrottspsykologi. Utbildningen ger en inblick i ridsportens organisation och värdegrund, och behandlar områden som ledarskap, kommunikation, samspel med andra och prestationsmiljöer. Innan lördagens utbildning har deltagarna fått gå igenom en webbaserad utbildningsdel och en hemuppgift, och på den fysiska träffen ägnas mycket tid åt diskussion, reflektion och praktiska övningar.

 "Alla ledare ska få en gemensam grund att stå på så att de kan känna sig trygga med sitt uppdrag och fortsätta utvecklas inom ridsporten", säger Camilla Modenius, ordförande i distriktets utbildningssektion. "Här ges en samstämmig bild av de grundläggande riktlinjer och det sampel som behövs mellan människor och hästar för att skapa en trivsam miljö och anda."

Några röster från deltagarna:

”En mycket bra grund för personer som kommer nya in i ridsportens organisation, som exempelvis nya styrelseledamöter. Men utbildningen är också bra för erfarna som har varit i sporten länge. Sakerna vi har pratat om är kanske inte stora nyheter men jättenyttiga att gå igenom, diskutera och reflektera över.”

”Dagen har varit mycket rolig och utbildningen var lärorik, intressant och inspirerande.”  

Den här utbildningen är verkligen något för framtiden, inte bara här och nu. En bra plattform som förhoppningsvis kommer att bli mycket uppskattad ute i föreningarna.”

StRF kommer nu att lansera basutbildningen runt om i distriktet. Läs mer på: http://www3.ridsport.se/Distriktssajter/Stockholm/Utbildning/Basutbildningforridsportensledare/

Bilder från när Stockholms Läns Ridsportförbunds styrelse, sektioner och tjänstemän satt i "skolbänken".

Basutbildning bild 3

Basutbildning bild 7

Basutbildning bild 6

Basutbildning bild 8

Basutbildning bild 4

Basutbildning bild 2

Basutbildning bild 1


Senast uppdaterad: 2015-09-29

Sponsorer

Annons