Vad gör man i en valberedning?

2017-12-11

Ungdomssektionernas årsmöten börjar närma sig vilket betyder att valberedningen har fullt upp! Men vad gör egentligen en valberedening?

Varför valberedning?

Valberedningen är föreningsmedlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse. En styrelse som på ett tryggt och stabilt sätt ska föra föreningens verksamhet framåt. En väl fungerande valberedning är därför en förutsättning för att demokratin i föreningen ska säkerställas.

Föreningens valberedning väljs av årsmötet. Den bör bestå av minst tre personer, men det kan vara fler, lite beroende på föreningens storlek och spridning. Exakt vad som ingår i valberedningens uppdrag framgår i föreningens stadgar. Några faktiska förkunskaper krävs inte av en valberedare även om uppdraget ställer stora krav på den som tar sig an uppgiften. Valberedningen ska exempelvis alltid vara objektiv och se till föreningens bästa och därmed bortse från särintressen, egna såväl som andras, vilket kan vara lättare sagt än gjort.

Det är viktigt att valberedningen har koll på hela föreningens verksamhet, eftersom den föreslagna styrelsen ska spegla verksamheten i stort. Därför är det bra om valberedningens medlemmar har olika ålder, kön och är engagerade på olika nivåer och sammanhang i föreningen. Exempel på detta kan vara tävlingsryttare, ledare, ungdomar och föräldrar. Det är även bra om medlemmarna i valberedningen har ett brett kontaktnät i föreningen och att de olika medlemmarna i valberedningens kontaktnät ser olika ut. Om valberedningens sammansättning liknar föreningen i stort – är chansen större att man lyckas föreslå en styrelse som gör det.

En bra valberedning ger en bra styrelse som ger en bra förening.

Valberedningens uppdrag

Valberedningen har en nyckelfunktion i föreningen och vars uppdrag är att från den stund den utses, fram till nästa årsmöte, analysera hur den sittande styrelsen arbetar och förbereda inför de val som medlemmarna ska göra på årsmötet.

Valberedningen arbetar helt och håller på uppdrag av medlemmarna vilket innebär att den sittande styrelsen inte har mandat att lägga sig i valberedningens arbete. På årsmötet ska valberedningen lämna förslag på ordförande samt förslag på det antal ledamöter och suppleanter som framgår av stadgarna. Därefter är det upp till medlemmarna på årsmötet att välja enligt valberedningens förslag eller att komma med egna förslag. En valberedning som tagit sitt uppdrag på allvar och som på årsmötet kan presentera ett väl underbyggt förslag, förankrat hos medlemmarna, får vanligtvis stor uppskattning – och förslaget antas ofta i sin helhet.

För att kunna ha en god uppfattning om vem som är lämplig att sitta i styrelsen gäller det att valberedarna har vetskap om hur styrelsen jobbar och hur föreningen fungerar i stort. Det är värdefullt att valberedningen deltar på olika aktiviteter och möten i föreningen för att skaffa sig en uppfattning om vilka av de förtroendevalda som är duktiga och bör sitta kvar, samt vilka medlemmar i föreningen som skulle kunna passa in i styrelsen.

Engagera fler

 Det är bra om valberedningen engagerar övriga föreningsmedlemmar i processen. Informera därför tidigt om arbetet, vilka som är med i valberedningen och hur man kommer i kontakt med dem. Som medlem i en förening kan man nominera kandidater till föreningens förtroendeposter. Det är viktigt att valberedningen låter alla komma till tals och att alla nomineringar tas emot och övervägs likvärdigt.

Här kan du läsa mer om vad det innebär att jobba i valberedningen

Sponsorer

Annons