• WE
  • Ring
  • Hoppning
  • Fålla
  • Flytta mugg
  • Tre tunnor
  • Träbro
  • Klocka i korridor

Working Equitation

Working Equitation är  sedan 2009 en ny gren inom Svenska Ridsportförbundet. I Working Equitation betonas samspelet mellan häst och ryttare, att rida noggranna vägar med god lydnad. Grenen består av tre delmoment. Dessa moment är dressyr, teknik och speed.  

Dressyr
Rids på en 20x40 bana. Här finns program från lätt till svår klass. Man bedömer hästens takt, bärighet, framåtbjudning och lydnad. Bedömningen liknar den i dressyr med siffrorna 1-10.

Teknik
I teknikmomentet rids en bana vars syfte är att lära och påvisa lydnad förtroende och samspel hos ekipaget. Banan byggs upp av ett visst antal delhinder med olika utseende och svårighetsgrad. Exempel på hinder kan vara parallellslalom med byten på medellinjen, rida mot trätjur med lans, rida över bro och genom grind. Man bedömer såväl dressyrens lydnad, samling och rakriktning mm som själva genomförandet av de praktiska övningarna. Bedömning sker med siffrorna 1-10.

Speed
Speedmomentet är nästan detsamma som teknikmomentet fast på tid. Banan byggs om, precis som inför omhoppning. Vissa hinder tas bort. Även här gäller det att rida rätta vägar och ha en smidig och vändbar häst. Bedömningen liknar den i hoppning med såväl tidsfel som hinderfel. I speedmomentet går det undan!

Läs mer om Working Equitation och följ nyhetsflödet hos Svenska Ridsportförbundet

Har du funderingar kring Working Euitation är du välkommen att ta kontakt med Stockholms Läns Ridsportförbunds kansli på stockholm@ridsport.se eller 08 – 627 40 00


Senast uppdaterad: 2020-02-03
Boxbild PrinsCarlPhilipsPris

Prins Carl Philips Pris

Läs mer
Allsvenskan

Allsvenskan

Läs mer

Sponsorer

Annons