Vad är en tävling?

Enligt TR så är en tävling ett arrangemang där premier och/eller priser och/eller prisrosetter delas ut till tävlande och/eller vars huvudskaliga syfte är konkurrensbedömning. Nedan beskrivs olika benämningar på tävlingar.

Klubbtävling
Tävlingen är öppen endast för arrangerande klubbs medlemmar. Licens krävs ej. Alla klasser kan ingå. För klubbtävling ska Tävlingsreglementet gälla i alla moment som rör säkerhet, handhavande av hästen samt uppträdande mot funktionärer, medtävlande och dylikt. Vad gäller tävlingens tekniska utförande i övrigt lämnas detta till arrangören. I tävlingsledningen ska en av Ridsportförbundet utbildad funktionär, såsom instruktör, domare, banbyggare, tränare eller motsvarande ingå. Som medlem räknas den som erlagt helårsmedlemsavgift hos den arrangerande klubben.

Inbjudningstävling
Får inte arrangeras i fälttävlan. För arrangerande klubb och högst tio inbjudna klubbar. Både ryttar- och häst/ponnylicens krävs. Godkänd banbyggare och godkänd överdomare och/eller godkänd domare måste anlitas. Högsta klasser som får förekomma enligt lokal tävling, bedömningar är fritt. Ansökan om inbjudningstävling, med angivande av klasser och bedömningar lämnas senast en månad före tävlingens genomförande till respektive distrikt för godkännande.

Lokal / Regional / Nationell / Elittävling
Från lokal tävling och uppåt krävs giltig ryttarlicens och häst/ponnylicens. Klubb ansluten till Svenska Ridsportförbundet ansöker om tävling i Tävlingsdatabasen, TDB. Lokal och regional tävling godkänns och administreras av distrikten. Nationell och elittävling godkänns och administreras av Svenska Ridsportförbundet.  

I Tävlingsreglementet (TR) finns gemensamma regler som gäller för alla tävlingar, dessutom har varje gren ett eget TR, i vilka man hittar grenspecifika regler, vilka klasser och bedömningar som får användas på respektive nivå.

Förtydligande Pay and Jump och Pay and Ride
Det finns olika former av träningar med tävlingskaraktär runt om i landet. Pay and Jump, Pay and Ride, utbildningshoppning eller träningshoppning är en träningsform där inga resultatlistor skall upprättas och inga priser delas ut.

Kan man då låta alla felfria få köpa sig en rosett?
Rosetter får inte delas ut till felfria ekipage. Arrangören kan sälja rosetter men får aldrig rangordna ekipagen efter prestation. Prestationen vid ett träningstillfälle kan inte generera någon typ av premie eller pris.

En vanlig missuppfattning är att den olycksfallsförsäkring som ingår i ryttarens tävlingslicens gäller vid utbildningshoppningar - så är inte fallet. Försäkringen som ingår i tävlingslicensen gäller vid tävling och resa till och från tävling och inget annat.


Senast uppdaterad: 2017-05-17
Boxbild PrinsCarlPhilipsPris

Prins Carl Philips Pris

Läs mer
Allsvenskan

Allsvenskan

Läs mer

Sponsorer

Annons