FOTO: Stockholms Läns Ridsportförbund

Hjälpdokument


Propositioner för lokal/regional tävling, häst/ponny

Efter att Stockholms Läns Ridsportförbund har godkänt önskat tävlingsdatum skapar arrangören proposition via TDB. Propositionen ska därefter senast 10 veckor innan tävlingsdagen granskas, godkännas och publiceras i Tävlingsterminen, detta till en kostnad av 200 kr/proposition.


Att ansöka om tävling och skapa en proposition mm

 - Anvisningar för hur man ansöker om tävling, skapar en proposition, hanterar reserverade platser mm.

Att hantera ekonomin
 -  Anvisningar för hur man återbetalar, sammanställer premier o s v

Formulär
 - Registreringsformulär för administratör/er i anmälningssystemet.

 - Registreringsformulär för kassör och utbetalningskonto i anmälningssystemet

OBS! För att kunna aktivera administratörer/kassörer måste respektive användare ha ett användarkonto i tävlingsdatabasen

Dispensansökningsformulär - Dispensansökan för förening och tävlande


Veterinär på tävling

Bestämmelser, samt uppdateringar, angående veterinär vid tävling finns att läsa på Jordbruksverkets hemsida.

Att rapportera in resultat
Anvisningar i TDB, antingen via Equipe eller manuellt.

 

Antal domare
Krav på antalet dressyrdomare skiljer sig beroende på vilket program som rids och statusen på tävlingen. För Distriktsmästerskap och Allsvenskan hänvisas till respektive regler.


Inverkansdomare
Stockholms Läns Ridsportförbund har brist på inverkansdomare. Lena Svensson lena.svensson@ridsport.se på Svenska Ridsportförbundet har namn på de A- och B-tränare som fått dispens att döma inverkansridning.


Hindermaterial
I Tävlingsreglementet, TR III mom 312 (Häst) och mom 313 (Ponny) framgår det hur hinder på tävling ska utformas och vilken typ av hinder som får användas. I bifogad fil finns en rekommendation på hindermaterial som en arrangör behöver för att arrangera lokal/regional hopptävling.


Att ställa in lokal och regional tävling
I tävlingsreglementet, TR I mom125.6, kan man läsa om bestämmelser vid inställande av klass/tävling. Arrangören ansöker hos Stockholms Läns Ridsportförbunds Tävlingssektion om inställande. Tävlingssektionen fattar sedan ett beslut. Ansökan fylls i och skickas via mejl till:stockholm.tävling@ridsport.se


Rätt att ställa ut ryttarlicens
Ryttarlicens till egna tävlingsryttare får endast utställas av förening/klubb som under det föregående året har arrangerat eller varit medarrangör vid tävling.  

Med tävling menas Inbjudningstävling och högre. I och med att samtliga tävlingar administreras via TDB noteras klubben automatiskt som arrangör/medarrangör vid godkänd tävling. Som medarrangör är det viktigt att säkerställa att det framgår i tävlingsterminen i TDB att föreningen/klubben är medarrangör.


Protest - Överklagan

Mer info finns att läsa i TR I mom 195.
Blankett Protest/Överklagande att skriva ut och ha i skretariatet på tävlingen.


Här hittar du  checklistor som Svenska Ridsportförbundet har samlat för att underlätta för tävlingsarrangörer.


Senast uppdaterad: 2020-02-25
Boxbild PrinsCarlPhilipsPris

Prins Carl Philips Pris

Läs mer
Allsvenskan

Allsvenskan

Läs mer

Sponsorer

Annons