Regler för Vaccination

För att få starta i svenska officiella tävlingar, inbjudningstävlingar och högre, måste hästen/ponnyn vara vaccinerad mot hästinfluensan A2.
TR I Mom 170

Vaccinationsintervall
Grundvaccination innebär två vaccinationer (A+B) med ett intervall av 21-92 dagar. För att få starta måste det ha gått minst 7 dagar sedan senaste vaccinationen. Därefter är hästen startberättigad.

Hästen ska sedan revaccineras (R) inom 365 dagar för att vara fortsatt startberättigad.

För att få starta måste det ha gått minst sju dagar sedan senaste vaccination.

Vaccinationsintyg
Vaccinationer ska vara införda under varje licensierad häst i TDB. Korrekt och giltigt vaccinationsintyg, hästpass, eller vidimerad kopia ska medföras och kunna visas upp före start. Kontroll på tävlingsplatsen görs av överdomare, som kontrollerar att uppgifterna om vaccination i TDB och vaccinationsintyg stämmer överens.

Överskridande av vaccinationsdag
I det fall längre tid än 92 dagar gått mellan vaccination A och B krävs ny A-vaccination. I det fall kortare tid än 21 dagar gått räknas det som en ny A-vaccination.

 I det fall mer än 365 dagar gått mellan B-vaccination och R-vaccination eller mellan två R-vaccinationer inträder startförbud. Om R-vaccination utförs inom 21 dagar upphävs startförbudet. Överskrids även denna gräns, måste hästen åter grundvaccineras med en A-vaccination.

Start utan giltig vaccination
Start utan uppvisande vid kontroll av giltigt vaccinationsintyg medför avstängning från klasen.

Skulle felaktiga uppgifter finnas vid kontroll av vaccinationer i TDB medför detta avstängning samt staffavgift på 1500kr.


Senast uppdaterad: 2019-01-30
Boxbild PrinsCarlPhilipsPris

Prins Carl Philips Pris

Läs mer
Allsvenskan

Allsvenskan

Läs mer

Sponsorer

Annons