Mätintyg/Chipmärkning

Från inbjudningstävling och uppåt krävs att ponnyn har ett svenskt mätintyg.

Från lokal tävling behöver ponnyn en licens. Innan licens kan lösas måste ponnyn

  • ha svenskt mätintyg
  • vara chipmärkt (om ponnyn är av travarras gäller frysmärkningsnummer)
  • vara registrerad i avelsföreningen för den ras ponnyn tillhör.
    Är ponnyn av okänd härstamning, ska den registreras hos Svenska Hästavelsförbundet www.svehast.se.

Mätning - från den 1 januari 2012 gäller:
Från och med 2012 gäller att mankhöjden anges i centimeter. En centimeter avdrages för sko om ponnyn är skodd. Två mätpersoner godkända av SvRF samt en veterinär ska närvara.
För att få tävla en ponny i Sverige på elittävlingar och lägre så måste ponnyn ha ett svenskt gällande mätintyg. Det innebär att samtliga utländska ryttares ponnyer oavsett vilket land det kommer ifrån, måste ha ett gällande svenskt mätintyg för att få tävla i Sverige.
Jordbruksverket, som är den myndighet i Sverige som ska se till att Djurskyddslagen och dess förordningar efterlevs, säger att enligt § 3 lagen (2007:629) så måste samtliga ponnyer som tävlar på elittävlingar och lägre behandlas lika. Det innebär att samtliga ponnyer måste ha ett svenskt gällande mätintyg.

Mätreglemente för ponny (pdf) Reglemente för mätning av ponnyer för Svenska Ridsportförbundet TR I mom.164.

Anvisningar till Mätreglemente (pdf)

Svensk standardskoning - Svenska Hovslagarföreningens hemsida

För trav och avel kan andra bestämmelser gälla.

Listan på kliniker och godkända ponnymätfunktionärer finns HÄR (pdf)

För att söka upp kommande mättillfällen så är tillvägagångssättet detsamma som vid sökning av tävlingar d.v.s. det är i tävlingsdatabasen som mätdagarna finns. För att kunna boka in en ponny till en mätning så måste ponnyn finnas i tävlingsdatabasen.
Så här bokar du tid för mätning i tävlingsdatabasen

För att registrera ponny/häst, licens eller göra ägarbyte gör du så här: Under Mina sidor i TDB väljer du Mina Hästar

Information gällande mätning på ridskola
Ridskola som beviljas dispens för mätning av ponny i hemmiljö har möjlighet att kontakta någon av de ansvariga mätpersonerna som finns på listan (se ovan) för att få mätning genomförd. Dispensansökan (pdf)

Mätpersonerna mäter enligt detta dispensförfarande i mån av tid och efter överenskommelse med ridskolans ansvariga. En ridskoleponny som mäts enligt detta dispensförfarande som sedan säljs och därmed får andra ägar/ryttarförhållanden måste mätas om på klinik enligt mätreglementet. Regler mätning av ridskoleponny  (pdf)

Ryttare utan lektionsryttarlicens som startar ponny som blivit mätt enligt detta dispensförfarande riskerar samma bestraffning som ryttare som startar ponny utan giltigt mätintyg.

Chipmärkning

Alla ponnyer som tävlar (gäller ej häst) från och med inbjudningstävling och högre ska vara chipmärkta.
På tävlingsplatsen skall ponnyns chipmärkning kunna styrkas efter förfrågan genom uppvisande av giltigt mätintyg. Stickprov med scanner/avläsare kommer att ske på tävlingsplatserna.

OBSERVERA

  • Chipnummer och frysmärkningsnummer får endast fyllas i på mätintyget av en chipmärkare, veterinär eller mätperson.
  • Karenstid för chipmärkning vid tävling är 96 timmar, vilket betyder att ponnyn ej får tävla inom 96 timmar efter att chipmärkningen är gjord.
  • Alla ponnyer ska från och med 1 januari 2006 vara chipmärkta vid mätning för årsintyg/slutintyg. 

Vid köp av ponny (rekommendation)

Begär avläsning av ponnyns chip och kontrollera att det överensstämmer med ponnyns pass och mätintyg.


Senast uppdaterad: 2017-05-16
Boxbild PrinsCarlPhilipsPris

Prins Carl Philips Pris

Läs mer
Allsvenskan

Allsvenskan

Läs mer

Sponsorer

Annons