Information om Licenser

Samtliga frågor gällande licenser handläggs och besvaras av Svenska Ridsportförbundet, tel 0220-45600.

Medlem i en förnening

För att lösa ryttarlicens måste du för det aktuella året ha löst medlemskap i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

Grönt Kort

För att lösa ryttarlicens måste Du ha Grönt Kort dom visar att du vet och har förstått det mest grundläggande om vad som gäller vid tävling. Mer information om Grönt Kort

Ryttarlicens

Från inbjudningstävling och uppåt krävs ryttarlicens. För att lösa ryttarlicens måste du för det aktuella året ha betalt medlemskap i en klubb ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Licensen gäller innevarande kalenderår. Efter nyår måste Du lösa en ny licens. Mer information om ryttarlicens

Häst- och ponnylicens

Från och med 2012 måste häst- och ponnylicens lösas varje år, även för inbjudnings- och lokal tävling.

Möjligheten att lösa livstidslicenser försvann från och med januari 2012. Redan lösta livstidslicenser fortsätter gälla efter årlig, kostnadsfri aktivering i tävlingsdatabasen. Om hästen är vilande från tävling görs ingen aktivering av licensen det aktuella året. Mer information om häst- och ponnylicens


Tänk på att lösa licens i god tid om du planerar att tävla. Du kan inte anmäla till tävling utan att ha en giltig, betald ryttar- och häst/ponnylicens. Spärren finns dels för att stoppa de som tyvärr fuskar med att lösa licens och dels för att den försäkring som innefattas av en giltig tävlingslicens ska gälla. En gällande försäkring är av vikt både för den enskilde ryttaren och för arrangören.


Senast uppdaterad: 2017-05-17
Boxbild PrinsCarlPhilipsPris

Prins Carl Philips Pris

Läs mer
Allsvenskan

Allsvenskan

Läs mer

Sponsorer

Annons