Elden och Du

Rädda, larma, släck!
-Det gäller din brandsäkerhet

Stockholms Läns Ridsportförbund och Wennerholms Brandskola har tagit fram ett handledarmaterial för brandutbildning på ridklubbar. Materialet innehåller en handledarpärm samt en folder "Stalltips vid brand". Ni som bedriver stall eller ridskola har ansvaret för brandskyddet i Er verksamhet och i era lokaler. En bra början till Ert brandskyddsarbete är att starta en studiecirkel.


Syfte:

  • Att skapa en brandsäkrare miljö inom hela anläggningen, inte bara i stallet utan också i klubbrum, manege/ridhus, omklädningsrum, hinderbod mm.
  • Att förebygga brandrisker.
  • Att skapa en medvetenhet och en attitydförändring kring brandskyddet i våra stallar. Man måste inse att detta är så viktigt att det måste vara en del av ridsporten.

Mål:
Att alla klubbar inom distriktet ska påbörja utbildningar och jobba med ett bättre brandskydd i föreningen och på anläggningen.

Handledare/cirkelledare:
Instruktörer, ungdomsledare och förtroendevalda genomgår en kurs kring materialet för att sedan kunna hålla kurser "hemma" på klubben. Till sin hjälp har de sedan handledarmaterialet med OH.

Upplägg:
Kursen/studiecirkeln är upplagd så att man träffas vid fem olika tillfällen. Varje tillfälle omfattar ca 30 x 45 minuter.
Kursen bygger på att deltagarna ska "jobba" med sin egen stall- och närmiljö.

Målgrupp för kursen/studiecirkeln:
Samtliga aktiva på ridskolan/klubben, samt föräldrar till de barn som är aktiva.


 

Pris:
400 kr plus porto. 

 

Folder: Stalltips (pdf)


 

Innehåll

1:a sammankomsten
Att hitta och identifiera vilka brandrisker som finns i anläggningen samt göra upp en plan för hur dessa brandrisker skall minimeras.

2:a sammankomsten
Utrymning av människor och djur.
Begreppet Rädda - Larma - Släck. Hur ska vi agera i en nödsituation?
Brandsläckningsutrustning och andra hjälpmedel.

3:e sammankomsten
Deltagarna upprättar utrymningsplaner, handlingsplaner och larmlistor. De upprättar också checklistor för regelbundna brandskyddskontroller.

4:e sammankomsten
Vid fjärde sammankomsten följer deltagarna upp de åtgärder som de kom fram till vid första tillfället. Samtidigt planerar de en avslutande brandskyddsdag.

5:e sammankomsten
En brandskyddsdag med olika aktiviteter förslagsvis tillsammans med räddningstjänsten

Avslutning
När deltagarna genomgått kursen/cirkeln och genomfört en brandskyddsdag går de en tipsrunda med ca 15 frågor och erhåller därefter ett diplom som visar att de genomgått kursen/cirkeln "Elden och Du". Tipsrundan kan även göras i samband med brandskyddsdagen.

Frågor kring detta besvaras av
Anneli Grimborg
- Stockholms Läns Ridsportförbund, tel: 08-627 40 84
Björn Wennerholm - Wennerholms Brandskola, tel: 08.530 324 40


Senast uppdaterad: 2012-01-20

Sponsorer

Annons