FOTO: Stockholms Läns Ridsportförbund

Samarbete med Stockholmsidrotten kring Pararidning

2019-06-12

Stockholms Läns Ridsportförbund har sedan drygt ett år tillbaka ett samarbete med Stockholmsidrotten angående verksamheten i länet kring pararidning. 

Efterfrågan från personer med funktionsnedsättning att börja rida har ökat i distriktet varför detta är en fråga som får hög prioritet. Flera av länets anslutna ridskolor har terapiridning, där fysioterapeuter, personliga assistenter eller annan personal kommer med patienter och utövar ridning ur ett medicinskt syfte. Nu vill Stockholms Läns Ridsportförbund nå bredden, den verksamhet där personer med funktionsnedsättningar ska få möjligheten att rida på sin fritid, att ha stallet och hästarna som en hobby och att bli inkluderad i verksamheten i föreningen precis som alla andra. Tillsammans med Stockholmsidrotten, Parasport Stockholm och SISU har vi sex föreningar utspridda i distriktet besökts för att utveckla deras paraverksamhet eller för att hjälpa till att starta upp en sådan verksamhet. Mottagandet har varit väldigt positivt hos de föreningar som besökts och nu pågår ett spännande arbete framåt. Framöver kommer det komma ut information om hur föreningar kan gå tillväga för att komma igång på egen hand med lite stöttning av Stockholms Läns Ridsportförbund och Stockholmsidrotten.

Sponsorer

Annons