FOTO: Mikael Sjöberg

Upprop inom ridsporten: #visparkarbakut

2017-11-30

För Svenska Ridsportförbundet är det viktigt att alla känner sig trygga i sin idrott. Vi arbetar för en ridsport som är öppen för alla och fri från trakasserier och övergrepp. Igår publicerade tidningen Dagens Nyheter ett namnupprop där kvinnor skrivit under för att visa sitt stöd för ridsportens #metoo: #visparkarbakut, där kvinnor också delar egna berättelser om trakasserier och övergrepp inom ridsport, trav och galopp.

HÄR hittar du namnuppropet på Dagens Nyheters sida

Inom ridsporten ska vi inte acceptera att någon blir utsatt för vare sig trakasserier, övergrepp eller näthat och hot. Det är ett budskap vi tar på djupaste allvar. Det är inte, och ska inte vara, en del av vår kultur.  

För några dagar sedan uppmanade vi våra föreningar och medlemmar i två brev att inte låta tystnaden tala, våga säga ifrån - det får inte hända!

Vad gör Svenska Ridsportförbundet?
Övergrepp och trakasserier är inte en del av vår kultur och ska heller inte bli det. Men precis som i samhället i övrigt står vi inför utmaningar. Det som förekommer i samhället finns också hos oss, det måste vi vara uppmärksamma på. Och i och med att det finns många unga tjejer och killar som kan komma i beroendeställning har vi ett extra stort ansvar.

Det handlar om att hålla diskussionen vid liv, prata om frågorna kring etik och värdegrund och att stötta varandra när det behövs. Det ska bli en naturlig process inom hela ridsporten.

Medlemsombudsman
För att ge råd och stöd i arbetet mot trakasserier, övergrepp eller näthat, har Svenska Ridsportförbundet inrättat funktionen medlemsombudsman. I praktiken är medlemsombudsmannen flera personer och funktioner. Men de ska gå att nå smidigt via mail eller telefon till Svenska Ridsportförbundets kansli.

Medlemsombudsmannen hanterar;
Medlemsfrågor och rådgivning
Juridiska frågor och föreningsfrågor
Sportfrågor och disciplinära ärenden

Du kan läsa mer om funktionen Medlemsombudsman HÄR

Stöd till föreningar
Nu arbetar vi med konkreta åtgärder för att få ett långsiktigt hållbart arbete för att förhindra framtida övergrepp och trakasserier.
Det innebär bland annat att vår ”gröna låda” och materialet ”Trygg i stallet” utvecklas ytterligare. Svenska Ridsportförbundets Centrala Ungdomssektionen är mitt upp i ett brinnande utvecklingsarbete. Materialet används på våra ridskolor och i föreningar, men ska också få ett kapitel anpassat för tävling och träning, som kan användas till exempel av lagledare.
Läs mer om Trygg i Stallet

Vi utbildar i etik och värdegrundsfrågor 
I alla utbildningar hos Svenska Ridsportförbundet ingår etik och värdegrundsfrågor. Inte minst i den obligatoriska Basutbildningen . Basutbildningen ger ridsportens ledare en gemensam och stadig grund att stå på och är ett sätt att inspirera fler att utvecklas som ledare. Utbildningen, som är unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler.

Utdrag ur belastningsregistret
En förening kan begära att en person som ska arbeta med barn och ungdomar visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Det ger dock bara svar på om en person tidigare straffats för övergrepp.

Är du eller någon du känner drabbad?
Om du blir utsatt, eller upptäcker att något pågår som inte är ok, ta hjälp från någon du litar på. Och hjälp varandra!

Du kan också höra av dig till Svenska Ridsportförbundets medlemsombudsman  för råd och vägledning.

Om du är drabbad och vill göra en skriftlig anmälan om sexuella trakasserier och övergrepp ska detta ske till förbundets generalsekreterare, som i samråd med förbundets ordförande beslutar om hur ärendet fortsatt ska handläggas.
Ärenden om sexuella trakasserier och övergrepp ska handläggas skyndsamt.

Svenska Ridsportförbundet tar råd och stöd från andra organisationer i dessa frågor och välkomnar stödet och verktygen från bland andra BRIS (Barns rätt i samhället), Rädda Barnen, Idrottsbrevet m fl. Brott ska alltid anmälas till polisenKontaktuppgifter

Sponsorer

Annons