Bild ur filmen "Vikten av vuxna och fritidsledare i stallet"
FOTO: Stockholms Läns Ridsportförbund

Vikten av att ha vuxna och fritidsledare i stallet

2016-12-22

Ridsporten i Stockholms län representeras av ca 72 % barn och ungdomar under 25 år. Att ha vuxna  och fritidsledare i stallet, där många barn och ungdomar vistas dagligen, är oerhört viktigt och betydelsefyllt på många sätt. De vuxna skapar en säkrare stallmiljö och lägger grunden till ökad hästkunskap samt möjliggör att proaktivt arbeta med aktiviteter för att öka gemenskapen i stallet. Stallet ska vara en plats där alla känner sig välkomna, trygga och sedda.

Den höga andelen barn och ungdomar aktiva inom ridsporten, just i Stockholms län, beror till stor del på att det finns många ridskolor i länet och att det, i de flesta fall, är ganska nära att ta sig till en ridskola. Av de drygt 122 ridklubbar som finns i Stockholms län är 64 anknutna till en ridskola. Den svenska ridskolan, som utbildningsanläggning, med sitt upplägg och sin verksamhet är unik. Till ridklubben och ridskolan är alla välkomna och det blir en stor samlingsplats för barn och ungdomar och ridsportintresserade.

Undersökningar visar att ungdomar i genomsnitt vistas 5-15 timmar per vecka vid ridanläggningen. Endast 14 % av tiden är ridning, resterande del av tiden tillbringas i stallet med s.k. avsutten verksamhet. Det finns mycket att lära om hästar och deras skötsel, och det är intresset för hästarna som drar ungdomar till ridklubbar och ridskolor. Ridklubben/Ridskolan är öppen för alla, oavsett social bakgrund, kultur och/eller kön.

Ridanläggningarna fungerar idag i stor utsträckning som en öppen barn- och ungdomsverksamhet, vilka fyller ett stort behov. Svenska Ridsportförbundet och Stockholms Läns Ridsportförbund arbetar sedan många år aktivt med att påverka beslutsfattare för att öka stödet till ridsporten på flera nivåer. Det är hög tid att kommunerna strategiskt och på allvar tar tillvara på denna viktiga resurs som ridsporten är. Inte minst när det gäller att bedriva en barnverksamhet på barns villkor, med ledare som har kunskaper om barns utveckling.

Idag finns det 17 anställda idrotts-/fritidsledare/vuxna på 16 ridskolor av 64 i Stockholms län. En ”vuxen kompis” i stallet vars främsta arbetsuppgift är att hjälpa och stödja barn och ungdomar. Under 2016 har intresset för hästar och ridning ökat bland barn och ungdomar och nu behöver vi fler vuxna och fritidsledare i stallet.  

Här nedan kan du se filmen. Om du klickar på titeln så kan du se filmen i fullt format via vår youtube-kanal.

Sponsorer

Annons