Trygg i Stallet - Utbildning för ledare

I stallet formas framtidens starka ledare som tidigt får lära sig ledarskap och att ta ansvar. Men stallet kan också ha en baksida, där hierarki kan leda till mobbing, rädsla och kränkningar.

CUS (Centrala ungdomssektionen) har tagit fram en verktygslåda fylld med material och konkreta verktyg som ska fungera som inspiration i ert fortsatta arbete för att alla ska känna sig trygga i stallet. Med trygghetsfrågor menar vi frågor som rör trygghet, trivsel och likabehandling, hur vi i alla led arbetar förebyggande mot kränkningar och utanförskap och därigenom främjar en trygg och jämlik miljö. Målet är att med hjälp av verktygslådan skapa uppmärksamhet och engagemang kring frågorna.

I den här utbildningen så hjälper vi i DUS ungdomssektioner och ungaledare med hur man kan arbeta med Trygg i Stallet verktygslådan. Vi går igenom allt material och pratar om vilka övningar som passar bäst vid olika grupper och tillfällen. 

Verktygslådan innehåller bl.a. sammarbetsövningar, kompiskort, case, värderingsövningar och ridsportens ledstjärnor.

Alla klubbar ska ha fått Trygg i Stallet lådan utskickade, men om den skulle saknas eller att man känner att man vill utöka med fler lådor så kan man beställa från SvRF.


Senast uppdaterad: 2020-01-30

Sponsorer

Annons