Vad gör DUS?

DUS sätt att arbeta
DUS arbetar utifrån stadgar av Svenska Ridsportförbundet. Klicka på länken så kan du läsa våra stadgar.

DUS är en ungdomssektion som verkar för alla ungdomar upp till 26 år runt om i hela Östergötlands distrikt. DUS jobbar på liknande sätt som ungdomssektionerna i klubbarna. Det som skiljer oss åt är att US vänder sig till klubbens ungdomar medan vi vänder oss till alla ungdomar i hela distriktet. Vår största uppgift är att stötta och finnas till hands för ungdomssektionerna då de har funderingar och frågor. Vi ordnar olika aktiviteter som ungdomssektionerna kan ha nytta av och även många andra roliga aktiviteter för alla andra ungdomar i distriktet.

För att aktiviteterna ska bli så bra som möjligt, är det viktigt med just er åsikt. Har ni några idéer på vad ni vill att vi ska genomföra, så hör av er till oss. Ni når oss enklast via mail, vilket ni finner under presentationen av oss.

DUS ledstjärnor som vi arbetar efter är följande:

  • Inspirera – Att uppmuntra våra ungdomar till större vilja att engagera sig för en aktiv klubb och ett aktivt US.
  • Vägleda - Att finnas som stöd, så vi kan hjälpa till när våra ungdomar stöter på problem.
  • Påverka - Att ha en öppen dialog med våra US för att kunna föra vidare deras önskemål till distriktsstyrelsen och Svenska Ridsportförbundet.

DUS riktlinjer är följande:

DUS skall:

  • Representera alla ungdomar i distriktet gentemot distriktsstyrelsen liksom Svenska Ridsportförbundet.
  • Inspirera och vägleda ungdomarna i distriktet.
  • Påverka distriktsstyrelsen liksom Svenska Ridsportförbundet för att ge ungdomarna i distriktet bättre förutsättningar.
  • Öka kamratskapet och sammanhållningen samt öka samarbete mellan ridklubbarnas ungdomssektioner.
  • Ständigt jobba för en bra teamkänsla inom gruppen och se till att alla är delaktiga i verksamheten. Vi skall också engagera oss i all övrig verksamhet inom distriktet.
  • Vara förebilder inom demokratisk fostran och jobba för det livslånga intresset inom ridsporten.

Senast uppdaterad: 2018-04-17

Sponsorer

Annons