FOTO: Mikael Sjöberg

Grönt Kort

Grönt kort
– Information till förening


Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska
ha tagit Grönt kort, oavsett om man är häst- eller
ponnyryttare, kusk eller voltigör. Grönt kort är ett bevis
på att du har den breda grundkunskap som behövs
inför en tävlingsstart.


Alla som är 18 år och äldre, som inte har Grönt kort idag men vill börja tävla,
bör gå samma kurs. De kan dock välja att under en halvdag istället göra både
de delprov som kursen innehåller samt det slutliga praktiska och det teoretiska
provet.
Alla upp till och med 18 år ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs.
Från och med det år ryttaren fyller 13 år kan han/hon själv gå grönt kort
kursen för att avlägga proven. Från och med 1/1 det år ryttaren fyller 14 år
måste han/hon ha ett eget grönt kort.
Barn som är 12 år och yngre ska delta tillsammans med en förälder/ målsman
eller annan myndig person som tar det gröna kortet, och sedan följer med vid
tävlingar. Målsman/annan vuxen som idag inte har Grönt kort skall delta i
kursen och ta Grönt kort samt ansvarar därför för barnet och dess handlingar
under tävling. Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, det är ryttarens
ridkunskap som skall intygas. Ridkunskapen intygas av lägst Ridlärare Level 1
eller C-tränare.


Ansvarig i föreningen
Varje förening ska utse en eller flera Grönt kort utbildare. För att bli Grönt kort
utbildare så ska vederbörande ha någon av SvRF:s utbildningar i botten (t.ex.
ridlärare, tränare, domare eller banbyggare).
Den ansvarige måste dessutom ha en god kunskap om hästar, hästhantering,
hästens beteende, säkerhet samt ha stor kunskap och erfarenhet av tävling inom
ridsporten. Du som Grönt kort utbildare ska också vara en bra förebild och en
pedagogisk ledare.


En godkänd Grönt kort utbildare ska vara utbildad av ett av Svenska
Ridsportförbundets distrikt. Det är föreningen som är ansvarig för att anmäla Grönt
kort utbildare till distriktets kurser. Utbildningsmaterialet, upplägget och
handledningen har reviderats under 2013, så även du som tidigare varit aktiv som
utbildare ska gå utbildningen för att fortsätta vara aktiv som Grönt kort utbildare.
Under utbildningen går man igenom deltagarmaterialet, handledningen samt det stödmaterial man som ledare kan använda. Deltagarna får uppslag på hur de kan lägga upp utbildningen samt vilka kunskaper som krävs som Grönt kort utbildare för att kunna genomföra utbildningens olika steg. Om man som Grönt kort utbildare saknar vissa kunskaper rekommenderar vi att man tar hjälp av ridlärare eller tränare vid genomförande av till exempel ”häst vid hand”. Det är dock du som är Grönt kort utbildare som ska se till att kursen genomförs enligt den plan och de krav som finns.

Målet med Grönt kort
Målet med kursupplägget och materialet är dels att höja säkerheten på tävlingsplatserna men också att ge ryttare och föräldrar mer kunskap och göra det roligare att tävla. Med Grönt kort kursen vill vi skapa ett forum för samtal kring etik, moral, vett och etikett, samt regler och allmän hästkunskap. Vi vill betona ridsportens ledstjärnor och ”code of conduct” och vill att alla som genomgått kursen har en likvärdig kunskapsgrund att stå på och är bra förberedda inför tävling.
Vad krävs för att få gå en Grönt kort kurs?
För att delta i en Grönt kort kurs måste man ha vissa förkunskaper. Ryttaren ska med en god sits på ett säkert sätt, balanserat och följsamt rida hästen i samtliga gångarter (inkluderat sadling, tränsning, visitering).


Exempel på prestation som motsvarar det kravet är:
Genomfört och godkänt Märke 3
Fullföljt en start i någon av grenarnas lägsta tävlingsklass på klubbtävling
Fullföljt ett Ryttartest eller Dressyrryttartest på klubbtävling
 Eller motsvarande exempel som ovan i någon av ridsportens grenar

Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, det är ryttarens ridkunskap som skall intygas. Ridkunskapen intygas av lägst Ridlärare Level 1 eller C-tränare.
Det är också viktigt att deltagarna har förkunskaper kring häst och hästhantering. Den baskunskap som finns samlad på www.ridsport.se/hästkunskap är en bra grund för deltagarna.

Registrering av Grönt kort
Den som går Grönt kort kursen kommer under kursens gång att registrera sig i TDB. Grönt kort utbildaren i föreningen rapporterar efter genomförd kurs och slutlig avstämning uppgifter till distriktet på vilka personer som klarat det Gröna kortet. Distriktet registrerar därefter en ”Grönt kort markering” i TDB. Efter registrering fakturerar distriktet föreningen en avgift på 100 kr/person.
För er som förening och genomförare av Grönt kort kursen
Det är föreningen som står som anordnare till en Grönt kort utbildning.
Grönt kort kursen innehåller 18 timmar som kan fördelas på till exempel sex tillfällen à tre timmar, alternativt en helgkurs. Ett av kurstillfällena är praktiskt och ska genomföras i stallmiljö. Utöver kursen tillkommer en slutlig avstämning/slutprov.

Boken Grönt kort används som kurslitteratur och där man nu som komplement även tagit fram en mobilanpassad webbplats som med fördel kan användas i utbildningen. Webbplatsen innehåller det mesta som finns i boken men även ett femtontal filmer samt olika självtester. I filmerna följer man ett tävlingsekipage under en tävlingsdag. Testerna innehåller frågor om SvRF organisation, tävlingsfrågor i ridsportens grenar samt frågor om hästen. Deltagren kan välja att göra testerna före-, under- och efter sin utbildning. Ett utmärkt sätt att repetera och testa av sina kunskaper.
Här hittar du till den mobilanpassade webbplatsen: www.ridsport.se/grontkort.
Boken, inklusive den mobilanpassade webbplatsen, kostar 120 kr/st och kan beställas genom att klubbens Grönt kort-utbildare kontaktar sin SISU konsulent eller ridsportdistriktets kansli. Boken Grönt kort och webbplatsen är framtagen i samarbete mellan SvRF och SISU Idrottsböcker. Den finns att beställa på www.idrottsbocker.se.

Tips och information om kursupplägg ges på utbildningen för Grönt kort utbildare i föreningen. Lägsta kostnaden/person för ett Grönt kort kommer alltså att vara cirka 220 kr (material och registrering). Föreningen har dock fria händer att sätta sitt eget kurspris beroende på övriga omkostnader.
Mer information om Grönt kort finns på hemsidan, www.ridsport.se.
Webbplatsen finner du på www.ridsport.se/grontkort.se


Senast uppdaterad: 2017-04-28

Sponsorer

Annons