FOTO: ROLAND THUNHOLM

Hoppning regler 2020

 

Regler för allsvenskorna, Hoppning i Östergötland 

 

Gemensamma bestämmelser

Vid all tävling gäller tävlingsreglementet. Ekipage får ej gå nedåt i divisionerna, regeln gäller innevarande år och året innan. Ryttare får endast starta en häst/lag, ponny/lag, se TR mom. 320. 4-5 åriga hästar får inte delta i avd. A, 6 åriga hästar tillåts starta efter kval enl TR. From 2020 är lagklasserna stängda för övriga ekipage.

 

Deltagande klubbar skall vara beredda att arrangera en tävlingsomgång

Klubbar får delta med flera lag i samma allsvenska.

 

Klubblag och allianser

Lagets sammansättning får ändras inför varje omgång. Laget måste rida samtliga omgångar för att kunna placera sig totalt.

Inlåning får ske i Div 3, 2 och I ske för både ponny och Div 3 och Div 2 för häst.

Förening med lag tillåts låna in en (1) ryttare från annan förening som saknar eget lag i divisionen. Denna ryttare tävlar individuellt för sin ordinarie förening. Lån av ryttare enligt ovan ska tillstyrkas av ordförande i de båda berörda föreningarna samt skriftligt vara ÖRFs kansli, monica.bergstrom@ridsport.se, tillhanda innan ordinarie anmälningstids utgång av första omgången.

 

Lagsammansättning

Ponny

Lag kan bestå av tre eller fyra ekipage där de tre bästa resultaten räknas. Om laget startar med fyra ekipage skall laget bestå av minst två kategorier.

 

Elitserien ponny

Arrangeras av SvRF, regler finns här

https://www.ridsport.se/contentassets/f881253b9a094cb297726f1003af1135/folksam-ponnyallsvenska-regler.pdf

 

Div I ponny

Reglerna finns här https://www.ridsport.se/contentassets/f881253b9a094cb297726f1003af1135/ponnyallsvenskan-div-i-regler.pdf

Rids på regional tävling under våren

 

Div 2 ponny

De två första omgångarna rids i Lätt C bed A: inverkan. Finalen i Lätt C+5 bed A: inverkan, Koeff 1,5 i finalen

Rids på lokal tävling under hösten (0,90.0,80.0,70.0,60)

final (0,95. 0,85. 0,75. 0,65)

 

 

 

 

Div 3 ponny

De två första omgångarna rids i Lätt D bed A: inverkan. Finalen i Lätt D+5 bed A: inverkan. (0,80.0,70.0,60.0,50) final (0,85. 0,75. 0,65. 0,55)

Rids på lokal tävling under våren

 

Häst

Lag ska bestå av tre eller fyra ekipage, varav de tre bästas resultat räknas. Lagens sammansättning får ändras inför varje kvalomgång.

 

Div I och Elit häst

Arrangeras av SvRF, regler och anmälan se https://www.ridsport.se/Grenar/Hoppning/tavlingregler/Ridsportallsvenskan/

 

Div 2 häst

Rids i 1.00m bed A: inverkan i de två första omgångarna. Final rids i 1,05m bed A: inverkan. Koeff 1,5 i finalen. Rids på lokal tävling under hösten.

 

Div 3 häst

Rids i 0,90m bed A: inverkan i de två första omgångarna. Finalen i 0,95 bed A: inverkan. Koeff 1,5 i finalen. Rids på lokal tävling under våren

 

Zonindelning

Vid zonindelning rids de två första omgångarna i respektive zon med en gemensam final där 50 % av lagen från varje zon går till final. Ett lag per klubb kan gå till final.

I övriga allsvenskor rids tre omgångar och en final där alla lag deltar.

 

Priser

Arrangerande klubb delar ut rosetter och plaketter i respektive omgång. Arrangerande klubb bestämmer själva om de vill dela ut ytterligare priser.

Totalplacerade lag efter tre ridna omgångar erhåller priser från Östergötlands Ridsportförbund. Antalet placerade lag enligt TR dock delas alltid pris ut till de tre bästa lagen i finalen.

 

Poängberäkning

Vid varje omgång erhåller lagen poäng. Segrande lag erhåller poäng lika antalet i första omgången startande lag plus ett, andraplacerade lagets poäng är lika med antalet i första omgången startande lag minus ett. Ex: 10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje omgång på 11p, 9p, 8p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p och 1p.

 

Om två eller flera lag i grundomgångarna/finalen erhållit samma poäng vinner det lag som erhållit högsta poäng i omgången. Är även dessa lika avgör resultatet för de likaplacerade lagens sämsta ryttare i omgången. Om lagen fortfarande är lika placerade äger omridning omedelbart om.

 

 

 

Anmälan

Sista anmälningsdag till Div 3 häst och ponny samt Div I ponny ska vara kansliet till handa senast den 1 februari per mail. Faktura skickas ut. Dubbel avgift tas ut per lag from den 2 februari.

Till Div II häst och ponny är sista anmälningsdag till kansliet 1 augusti. From 2 augusti tas dubbelavgift ut

Anmälan som är gjord till distriktet är bindande och laganmälningsavgift för omgång 1-3 skall betalas till respektive arrangör även om laget inte kommer till start. Anmälningsavgift på 500,- till distriktet samt 500,- till arrangören i de två första omgångarna. 500,- i finalen

Anmälan enligt proposition till varje arrangör ska göras.

 

 

Resultatredovisning

Lagresultat med uträknade poäng skall skickas till kansliet och övriga arrangörer direkt efter tävlingsomgången för att kunna anslås på tävlingsplatsen samt på ÖRF:s hemsida.

 


Senast uppdaterad: 2020-01-09

Sponsorer

Annons