Ridklubben och kommunen

Svenska Ridsportförbundet arbetar för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner.

Svensk ridsport är unik i världen, både i omfattning och tillgänglighet och ridklubben är en stallbacke med många möjligheter för kommunens invånare, inte minst när det gäller folkhälsa.

Det är hög tid att kommunerna strategiskt och på allvar tar tillvara på denna viktiga resurs. Här finns inspiration och konkreta verktyg som stöd i opinionsbildningen och utvecklingen av positiva samarbeten mellan ridklubbar och kommuner. 

"Ridklubben - en resurs i din kommun", är en folder som samlar fakta och goda exempel och kan användas som stöd i klubbens opinionsarbete.

Mer om Ridklubben och kommunen


Senast uppdaterad: 2018-05-18

Sponsorer

Annons